Новини

В София започва строителството на лабораторен комплекс към Центъра за върхови постижения

В София започва строителството на лабораторен комплекс, който е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той ще се намира в района на комплекса на БАН. Изграждането на модерната инфраструктура ще подпомогне работата на центъра по чисти технологии. А това ще е и мястото, където да се подготвят млади изследователи в приоритетните научни области на Националната програма за развитие "България 30", които да са полезни на бизнеса. Центърът за върхови постижения обединява 12 научни звена на БАН, много български университети, които провеждат независими научно-изследователски дейности в областта на мехатроника и чисти технологии. Строителството е по европейската програма "Наука и образование за интелигентен растеж". От центъра припомнят, че към момента има 14 действащи лаборатории. А получените през 2022 г. резултати са представени в 55 публикации в реномирани международни списания.