Новини

София предлага 22 обекта от образователната инфраструктура, чиито ремонт да бъде финансиран от НПВУ

Столичната община (СО) ще кандидатства за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” с  проекти за ремонт и реконструкция на 22 училища и детски градини. Общият бюджет на процедурата е 328 817 500 лева с ДДС като към Югозападния район за планиране, към който спада и Столичната община, ще бъдат насочени 54 802 916 лв. Средствата са разделени в четири компонента. Първият от тях е за училища с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма, вторият е за учебни заведения с между 151 и 300 ученици вкл., които се обучават в дневна форма. За финансиране от Компонент 3 могат да бъдат подавани проекти за ремонт на детски градини с до 2 групи, в т.ч. с яслена група, а от Компонент 4 ще могат да бъдат финансирани дейности по забавачки с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи. Дейностите, които ще се реализират, са основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите. По отношение на детските градини може да се извършва основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите на забавачките. За някои от обектите целта е да се постигне клас А на енергийна ефективност. В списъка, с който ще се кандидатства за финансиране, са включени 10 СУ „Теодор Траянов”, район „Младост”, 25 ОУ „Д-р Петър Берон”, район „Красно село”, 40 СУ „Луи Пастьор”, район „Люлин”, 42 ОУ „Хаджи Димитър”, жк „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”, 59 Обединено училище (ОбУ) „Васил Левски”, район „Сердика”, 55 СУ „Петко Каравелов”, район „Студентски”, 61 OУ „Свети Свети Кирил и Методий”, район „Връбница”, 92 ОУ „Димитър Талев”, район „Красна поляна”, 104 ОУ „Захари Стоянов”, район „Триадица”, 105 СУ „Атанас Далчев”, район „Изгрев”, 128 СУ „Алберт Айнщайн”, район „Младост”, 137 СУ „Ангел Кънчев”, район „Люлин”, 143 ОУ „Георги Бенковски”, район „Подуяне”, 145 ОУ „Симеон Радев”, район „Младост”, 163 ОУ „Черноризец Храбър”, район „Искър”, 201 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, район „Панчерево”, Детска градина № 25 „Изворче”, район „Банкя”, Детска градина № 76 „Сърничка”, район „Младост”, Детска градина № 126 „Тинтява” - филиал, ул. „Професор Вайганд” № 6, район „Красна поляна”, Детска градина № 141 „Славейкова поляна”, район „Лозенец”, Детска градина № 173 „Звънче” - филиал - стара сграда, ул. „Филип Тотю” № 24, район „Подуяне”, Детска градина № 178 „Сребърно копитце”, район „Младост”. Продължителността на изпълнението на  отделните проекти ще бъде не-повече от 35 месеца, като те трябва да са реализирани не по-късно от 31 май 2026 г. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 февруари 2023 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.