Новини

Община Крумовград обяви търг за ремонт на обекти от общинска пътна мрежа и улици по седем обособени позиции

Община Крумовград обяви търг за ремонт на обекти от общинска пътна мрежа (ОПМ) и улици по седем обособени позиции. Стойността на поръчката е 3 181 464,18 лв. без ДДС, а предложената цена от кандидатите ще  бъде водещ критерий. Срокът за изпълнение на дейностите по всички обособени позиции е  60 дни. Обособена позиция № 1 е за асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Приградски, Горна Кула и Гулийка“. Стойността на дейностите е 455385.84 лв. без ДДС. Позиция 2 е за асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка и Токачка, стойността на дейностите е  470577.50 лв. без ДДС. Обособена позиция № 3 е за асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Поточница и Странджево като тук ще бъдат инвестирани 381283.34 лв. без ДДС. Обособена позиция № 4 е за асфалтови кърпежи и асфалтиране на участъци от ОПМ, РПМ и улици в гр. Крумовград и микрорайони Голямо Каменяне и Егрек. Стойността на дейностите е 493223.33 лв. без ДДС. Обособена позиция № 5 е за направата на бетонови настилки на участъци от ОПМ в микрорайони Гулийка, Горна Кула и Голяма Чинка“ на стойност 305555.85 лв. без ДДС.  Обособена позиция № 6 е за направата на бетонови настилки на участъци от ОПМ в микрорайони Токачка, Поточница, Голямо Каменяне и Егрек“. Ще бъдат инвестирани 320277.49 лв. без ДДС. Обособена позиция № 7 е за текущ ремонт на път KRZ 2246 /III-509, Кукуряк - Пашинци/ - Гривка - Раличево /общ. Крумовград - Кирково/ - Пловка - граница общ. /Кирково - Крумовград/ от км 0+000 до км 2+428“ на стойност 755 160.83 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 28 февруари.