Новини

Община Монтана обяви търг за ТРП на общинската пътна мрежа

Община Монтана обяви поръчка за текущ ремонт на общинска пътна мрежа , който да се реализира през 2023 г. Обхватът на строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка обхващат асфалтобетонови изкърпвания, фрезоване на асфалтова настилка, преасфалтиране, подобряване на отводняването, почистване на банкети и канавки. Предложението за изпълнение на поръчката  ще носи 60 т., а предложената цена- 40 т. Средствата, които ще бъдат инвестирани в ремонт на пътна инфраструктура, са 125 000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 23 февруари. https://app.eop.bg/today/270639