Новини

АПИ обяви обществена поръчка за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища  на територията на Югоизточен район

АПИ обяви обществена поръчка за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища  на територията на Югоизточен район. Търгът е разделен на 4 обособени позиции- за територшията на ОПУ Бургас, ОПУ Сливен,  ОПУ Стара Загора и ОПУ Ямбол. Стойността на дейностите е 428946025 лв. без ДДС. Показателят „Оценка нивото на изпълнение на поддържане и ремонти дейности на републиканските пътища“  ще носи 40 т., а предложената цена- 60 т. Продължителността на изпълнение е 48 месеца. Оферти се приемат до 13 март. https://app.eop.bg/today/269818