Новини

 АПИ обяви поръчка с предмет поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Южен централен район

АПИ обяви поръчка с предмет поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Южен централен район. Тя е разделена на 5 обособени позиции- за ОПУ Кърджали, за ОПУ Пазарджик, за  ОПУ Пловдив, за ОПУ Смолян и за ОПУ Хасково. Стойността на дейностите без ДДС е 557 681 375,00 лв. без ДДС. Показателят „Оценка нивото на изпълнение на поддържане и ремонти дейности на републиканските пътища“  ще носи 40 т., а предложената цена- 60 т. Продължителността на изпълнение е 48 месеца. Оферти се приемат до 14 март. https://app.eop.bg/today/269802