Новини

АПИ търси изпълнител поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Югозападен район

АПИ търси изпълнител поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Югозападен район. Търгът е разделен на 4 позиции- за ОПУ Благоевград, ОПУ Кюстендил, ОПУ Перник, ОПУ София. Стойността е 561 197 875,00 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 48 месеца. Показателят „Оценка нивото на изпълнение на поддържане и ремонти дейности на републиканските пътища“  ще носи 40 т., а предложената цена- 60 т. Оферти се приемат до 15 март. https://app.eop.bg/today/269785