Новини

АПИ обяви обществена поръчка за ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Североизточен район

АПИ обяви обществена поръчка за ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Североизточен район. Търгът е по обособени позиции- за ОПУ Варна, ОПУ Добрич, ОПУ Търговище и ОПУ Шумен. Показателят „Оценка нивото на изпълнение на поддържане и ремонти дейности на републиканските пътища“  ще носи 40 т., а предложената цена- 60 т. Стойността на дейностите, които ще се реализират в следващите 4 години, е 379 449 472,50 без ДДС. Оферти се приемат до 13 март. https://app.eop.bg/today/269760