Новини

Търсят изпълнител на ремонта и поддържането на пътищата в Северозападен район

АПИ обяви търг за избор на изпълнител на ремонта и поддържането на пътищата в Северозападен район. Търгът е разделен на 5 позиции- за ОПУ Видин, за ОПУ Враца, за ОПУ Монтана, за ОПУ Ловеч и за ОПУ Плевен. Стойността на дейностите е 521 667 800,00 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 48 месеца. Показателят „Оценка нивото на изпълнение на поддържане и ремонти дейности на републиканските пътища“  ще носи 40 т., а предложената цена- 60 т.Оферти се приемат до 15 март. https://app.eop.bg/today/269753