Новини

АПИ обяви обществени поръчки за поддържане на републиканската пътна мрежа за над 3,6 млрд. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществени поръчки за поддържане на републиканската пътна мрежа за малко над 3,6 млрд. лв.

Първата от тях е за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОПУ ВИДИН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ОПУ ВРАЦА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ОПУ МОНТАНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 ОПУ ЛОВЕЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – ОПУ ПЛЕВЕН

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН.

Прогнозна стойност (без ДДС) на поръчката е 521 667 800,00 лв.

Линк: https://app.eop.bg/today/269753

Втората е за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 ОПУ РУСЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - ОПУ СИЛИСТРА

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

Прогнозна стойност е 522 673 270,00 лв (без ДДС)

Линк: https://app.eop.bg/today/269759

Третата е поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОПУ ВАРНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ОПУ ДОБРИЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – ОПУ ШУМЕН;

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН.

Прогнозна стойност е 379 449 472,50 лв. (без ДДС)

Линк: https://app.eop.bg/today/269760

Четвъртата е за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОПУ БЛАГОЕВГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ОПУ КЮСТЕНДИЛ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ОПУ ПЕРНИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 ОПУ СОФИЯ

Стойността на поръчката е 561 197 875,00 лв.  (без ДДС)

Линк: https://app.eop.bg/today/269785

Петата поръчка е за поддържане и ремонтни дейности на АМ Хемус, АМ Тракия, АМ Марица и АМ Струма, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 АМ Хемус на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 АМ Марица на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 АМ Струма от км 0+000 до км 56+170 на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 АМ Струма от км 56+170 до км 166+500 на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград

Неин предмет е извършването на поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“.

Прогнозна стойност  е 715 692 030,00 лв. (без ДДС)

Линк: https://app.eop.bg/today/269798

Шестата е за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Южен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 ОПУ Кърджали; Обособена позиция 2 ОПУ Пазарджик; Обособена позиция 3 ОПУ Пловдив; Обособена позиция 4 ОПУ Смолян; Обособена позиция 5 ОПУ Хасково.”

 Прогнозна стойност е 557 681 375,00 лв. (без ДДС)

Линк: https://app.eop.bg/today/269802

Последната обявена поръчка е за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – ОПУ ЯМБОЛ

Стойността й е 428 946 025,00 лв. (без ДДС)

Линк: https://app.eop.bg/today/269818

Крайният срок за подаване на оферти е средата на март.