Новини

СО ще търси финансиране за проекта изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия от RDF

Столичната община (СО) ще търси финансиране за проекта изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци от RePower EU. Водени са преговори с Министерството на енергетиката за  осигуряване на подкрепа от Фонда за модернизация. До средата на годината се очаква яснота откъде може да бъде осигурена необходимата сума за изграждането на инсталацията. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова. Кметът на столицата припомни, че проектът е бил спиран във всеки един етап от реализацията му. „Беше обжалвано всичко, което можеше да бъде жалено и това създаваше много проблеми. Но продължавам да съм категорична, че тази инсталация е важна, защото ще осигури диверсификация на източниците на гориво на „Топлофикация-София“, каза още тя. Инсталацията трябваше да бъде финансирана със средства от ОП „Околна среда“ 2014-2020. Общият размер на необходимите пари е близо 370 млн. лв., от които над 177 млн. лв. трябваше да са от европейско финансиране, а останалите трябваше да бъдат осигурени от администрацията. „Средствата от европейската програма ще бъдат използвани за реализация на други наши проекти- например за изграждане на жп линия, която да позволи RDF-горивото, което се произвежда в завода да може да бъде транспортирано към циментовите заводи, където да бъде изгаряно. Друг наш проект е насочен към подобряване на механизма за разделното събиране на отпадъците на столицата, коментира още тя. Министър Росица Карамфилова заяви, че Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 и Министерство на околната среда и водите повече от 4 години работи заедно със СО и „Топлофикация-София“ за реализиране на проекта. „Допустимостта на разходите по ОПОС е 31 декември 2023 г. Още през 2022 г. направихме какви са максималните допустими средства, които могат да бъдат оползотворени, дори да бъде сключен договор между СО и потенциален изпълнител на инсталацията. За да спасим евентуална загуба на средства, направихме наддоговаряне на средствата по ос „Отпадъци“. Средствата, които остават от проекта на СО, са около 30 млн. лв. Те ще бъдат инвестирани в индексацията на строителни договори, които се изпълняват в сферата на околната среда като например ВиК проекти. Така ще се намали рискът от загуба на средства“, каза Карамфилова. Тя подчерта, че предстои да се проведат преговори с ЕК за изменение на ОПОС 2014-2020. „Ще се направи опит да отпадне един ключов индикатор, който има отношение към изпълнението на ОС „Отпадъци“, тъй като 1/3 от целия финансов ресурс на оста беше за проекта на СО. Ако успеем успешно да предоговорим програмата с ЕК, ние ще избегнем налагането на финансови корекции“, подчерта еко министърът.