Новини

Предстои ремонт на пътна инфраструктура в Каварна

Община Каварна обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“, в частта от улица „Стефан Караджа“ до улица „Сава Ганчев“. Финансирането за изпълнението на поръчката към момента на обявяване на процедурата не е осигурено.             Предложението за изпълнение на дейностите ще носи 60 т. на кандидатите, а предложената цена- 40 т. Продължителността на изпълнението е 240 дни. Стойността на дейностите е 3 602 641,35 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 8 март. https://app.eop.bg/today/272084