Новини

Зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис: Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с България в подкрепа на усилията ѝ за присъединяване към еврозоната

"Измина почти една година — всъщност утре ще се навърши една година — откакто Кремъл започна своята безпрецедентна агресия срещу една суверенна и независима държава: съседна Украйна. През тази година ЕС и нашите съюзници оставаме единни, в подкрепа на Украйна и срещу Русия. За първи път в историята Украйна получи военна подкрепа от ЕС. Ние ще продължим да оказваме тази подкрепа до пълна победа. Украинската икономика все още функционира и продължава интеграцията си в единния пазар на ЕС. Украинците са добре дошли в ЕС и на нашия пазар на труда. Украйна получи статут на страна – кандидатка за членство в ЕС". Това заяви днес заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис по време на своя реч в УНСС.

"През тази една година вече имаме 10 пакета от санкции срещу Русия. Наложихме ограничение на цените на руската енергия. Приветстваме всяка компания, която реши да напусне руския пазар и по този начин да оттегли подкрепата за руската военна машина. За съжаление тази брутална руска война, бушуваща на прага на Европа, не дава признаци за утихване. Незаконното нахлуване на Кремъл продължава да предизвиква повсеместни страдания и хаос. Трябва да продължим да оказваме цялата необходима подкрепа на Украйна за спечелването на тази война и за освобождаването на цялата ѝ територия в размерите от 1991 г., когато Украйна обяви своята независимост", посочи той.

"Ние и нашите международни съюзници сме единни. Решени сме да осигурим цялата необходима подкрепа на Украйна и нейните многострадални хора — толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира тяхната победа. През изминалата година Украйна се възползва от огромна финансова и военна подкрепа от ЕС — това се случи за първи път в историята. Украинците са добре дошли в ЕС. Благодаря на българския народ и на всички държави — членки на ЕС, за вашите дарения и подкрепа за украинците, бягащи от войната. През тази една година Украйна получи статут на страна — кандидатка за членство в ЕС. Украйна избра европейски път отдавна, още след Майданската революция. Украйна ще спечели. Европа ще победи. Демокрацията ще надделее", допълни Домбровскис

"Цената на енергията е ключов фактор, който води до висока инфлация в целия ЕС. Много държави — включително България, а също и Латвия — са изправени пред по-високи разходи за живот. Време е Европа да бъде единна, за да можем всички да устоим на тази криза. Силата ни се крие в един общ отговор, основан на икономическа, парична и финансова стабилност. Трябва да облекчим трудностите за уязвимите семейства, които се затрудняват да плащат по-високите сметки за електроенергия и разходи за живот. Това важи и за дружествата, чиито разходи се увеличават. Вече предприехме решителни действия. Например, във връзка със съхранението на газ. Поискахме от държавите членки да запълнят съоръженията за съхранение до поне 90% от следващата зима нататък.  Надхвърлихме целта и достигнахме 95% през 2022 г. Също така ги помолихме да намалят потреблението на газ с 15% до април миналата година и през периода август-ноември потреблението беше спаднало с 20%. Освен това работим с държавите членки, за да обединим търсенето на газ и да им помогнем да се групират, за да купуват газ съвместно от неруски доставчици от цял свят света. Виждате, че този подход вече работи благодарение на отличното сътрудничество между България и Гърция по отношение на покупките на втечнен природен газ", каза заместник-председател на ЕК.

"Наскоро приехме Индустриален план на Зеления пакт, съсредоточен върху отраслите с нулеви нетни емисии, който е първата стъпка в размисъла в тази насока. Той обхваща регулаторната среда, търговията, уменията и финансирането, но без да застрашава лоялната конкуренция. Ще разгледаме и по-нататъшни стъпки, включително как можем да използваме по най-добрия начин най-ценния актив на ЕС: единният пазар, който тази година навършва 30 години. В краткосрочен план повишаването на конкурентоспособността означава оптимално използване на съществуващите инструменти — като Механизма за възстановяване и устойчивост и REPowerEU, InvestEU и Фонда за иновации. Голяма част от това финансиране — а говорим за стотици милиарди евро — все още е на разположение. Например в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост все още са на разположение над 220 милиарда евро под формата на заеми. Това ще помогне на Европа да осъществи успешен екологичен преход с по-широко използване на енергия от възобновяеми източници. Неотдавна поискахме от държавите членки да включат целите на REPowerEU в своите национални планове за възстановяване", поясни той.

От думите му стана ясно, че REPowerEU има за цел да стимулира използването на възобновяеми енергийни източници, за да замени изкопаемите горива и да разнообрази енергийния микс на ЕС.

"За България Механизмът за възстановяване и устойчивост е уникална възможност за инвестиране в бъдещето – за повишаване на конкурентоспособността, управлението на социалното сближаване и растежа. Свързаните с него суми са много значителни: 5,7 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства (около 8% от БВП за 2021 г.). Първото плащане беше извършено на 16 декември миналата година в размер на 1,37 милиарда евро. Днес повече от всякога България трябва да продължи напред с изпълнението на плана си. Същевременно съществува възможност за допълнително укрепване на плана и за по-ефективен отговор на новите предизвикателства. Но подобни промени следва да бъдат съсредоточени, свързани с обективните обстоятелства. А плановете трябва да запазят общото си ниво на амбиция", подчерта той.

"Има една важна област, за която все още не съм споменал, която е от особен интерес за България – пътя към присъединяването към еврото. Еврото е голямо предимство за Европа. Използването на еврото също така намалява пречките пред предприятията и премахва разходите, свързани с валутния обменен курс. И това оказва положително въздействие върху растежа благодарение на пълната интеграция в единния пазар на ЕС, където стоките и услугите на дадена държава ще станат по-конкурентоспособни. Наред с политиките, които очертах, това ще спомогне за конкурентоспособността на вашата икономика. Но преди всичко: поемането по пътя към присъединяването към еврото е свързано с поставянето на страната в центъра на интеграцията в ЕС", каза още Валдис Домбровскис.

"Както всяка страна, която се готви да приеме еврото, България трябва първо да изпълни четирите критерия за конвергенция: ценова стабилност, стабилност на обменния курс, стабилни публични финанси и сближаване на лихвените проценти. Като цяло виждаме, че България вероятно ще изпълни критериите за конвергенция за дългосрочните лихвени проценти, стабилността на валутния курс в рамките на валутния механизъм ERM II и стабилните публични финанси. Основният въпрос е критерият за ценова стабилност, който България все още не е изпълнила. Днешната глобална високоинфлационна среда прави тази задача много по-трудна. Така че, да, неблагоприятните външни обстоятелства водят до забавяне на плановете за присъединяване на България към еврото.Присъединяването към еврозоната обаче следва да остане крайната цел и следва да се осъществи веднага след като бъдат изпълнени всички условия. Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с България в подкрепа на усилията ѝ за присъединяване към еврозоната", завърши той.