Новини

Община Перник обяви обществена поръчка за обновяване на сградата на Двореца на културата в града

Община Перник обяви обществена поръчка за обновяване на сградата на Двореца на културата в града. Предвиждат се пакет от различни енергоспестяващи мерки, състоящи се от топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на прозрачни ограждащи елементи като врати и прозорци. Към дейностите се предвиждат и монтиране на ефективна вентилационна система в редици помещения. Възстановяване на агрегати за осигуряване на топлина в залата, обновяване на отоплителната инсталация. Предвижда се още подмяна на дограмата в различни помещения, ремонт и обновяване на санитарни помещения, боядисване на сутерена, репариране на стоманобетонни елементи и възстановяване на напукано и/или липсващо бетоново покритие, отстраняване на съществуваща мазилка. Предвиждат се още и пълна подмяна на електрическата инсталация, работа по осветителната инсталация. Като част от предмета на поръчката са включени и работи ВиК инсталацията. Стойността на дейностите е 3000157,48 лв. без ДДС.  663 247,27 лв. без ДДС осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“- Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-3/21.02.2022г.,  911 935, 74 лв. без ДДС осигурени от „Фонд за устойчиви градове“ - Договор за финансиране на допустим проект №21F-000496/20.05.2021г., а  1 424 974,47 лв. без ДДС от други финансови източници, като тези средства са неосигурени към момента. Предложеният срок за изпълнение предмета на договора ще има тежест от 30% от крайната оценка, а цената ще носи останалите 70%. Продължителността на изпълнение на дейностите е 180 дни. Оферти се подават до 30 март 2023 г.   https://app.eop.bg/today/273106