Новини

КСБ проведе среща с БСП по проблемите на бранша

Необходимостта от единни правила за прилагане на Методиката за индексация на договорите с публични възложители, както и от планиране на средства в бюджета за актуализирането им бяха основните въпроси, обсъдени между представители на Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската социалистическа партия (БСП). Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между браншовата организация и политически формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

От КСБ участваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, почетният председател инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков и инж. Иван Моллов, председателят на Комисията по професионална етика инж. Благой Козарев и изпълнителният директор арх. Иван Несторов.

От БСП присъстваха Георги Свиленски и Манол Генов, членове на Националния съвет на БСП, и Страхил Ангелов.

От страна на КСБ беше отбелязан и проблемът с липсата на индексация за приключените обекти, с което на практика се наказват коректните изпълнители. Повдигнат бе още въпросът, че за постигане на пълна индексация на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна среда“ са нужни общо около 450 млн. лв., които може да бъдат целево осигурени от капиталовата програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Участниците в срещата изразиха единомислие относно необходимостта от промени в Закона за устройство на територията с цел ускоряване на изграждането на инфраструктурни обекти и намаляване на административната тежест.

Искането на ръководството на КСБ нейни експерти да участват в работата на парламентарните комисии в Народното събрание срещна подкрепата на представителите на БСП.