Новини

КСБ обсъди с ГЕРБ проблемите пред строителния отрасъл

Нуждата от осигуряване на финансов ресурс за индексация на договорите за строителство, възложено от държавата или общините, обсъдиха на среща представители на Камарата на строителите в България (КСБ) и ГЕРБ. „От лятото на 2021 г. този въпрос е най-приоритетният за бранша, той е от изключителна важност и за държавата, за да могат да бъдат завършени така нужните инфраструктурни обекти – ВиК, жп, пътни“, обясни председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. На срещата браншовата организация беше представена още от зам.-председателите на УС д-р инж. Владимир Вутов, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, председателят на Комисията по професионална етика инж. Благой Козарев, председателят на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски и изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов. От ГЕРБ присъстваха зам.-председателят Томислав Дончев, Николай Нанков и Атанас Бояджиев.

Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между КСБ и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

„Реалистичната възможност за решаване на проблема с намирането на средства за индексация е ресурсът, който няма да бъде изразходван от инвестиционните програми по министерства, да бъде пренасочен за актуализиране на договорите и завършване на започнати обекти“, обясни Нанков. „Необходимо е да бъде възстановена ролята на държавата да води политики за постигане на икономически растеж“, каза Томислав Дончев. И добави, че строителният бранш е солиден, натрупал е капацитет и е важен за икономиката на страната.

В разговора бяха обсъдени още темите за професионалната квалификация и образованието и нуждата от законодателни промени за улесняване на работата в отрасъла.