Новини

Фондът на фондовете предоставя 533 млн. лв. за рисково финансиране по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

ФнФ представи новите дялови финансови инструменти за периода до 2027 г. Започват пазарните консултации

От общо 1.2 млрд. лв., предвидени по новата програма Конкуретноспособност, 533 млн. лв. ще са за рисково финансиране. Това стана ясно на втората среща от поредицата информационни събития на Фонда на фондовете, с които той запознава заинтересованите страни с начините за предоставяне на подкрепа и планираните инструменти по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027. Припомняме, че на 16 февруари 2023 г. ФнФ сключи споразумение за управление на тези средства с Управляващия орган на програмата, който също е в системата на МИР - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспосбност“ (ГДЕФК).

Значителна част от ресурса ще бъде за подкрепа на предприятия от по-слабо развитите региони на страната, извън Югозападния район. Очаква се в кратък срок да започне провеждането на пазарни консултации под формата на срещи с различни заинтересовани страни. Целта на срещите е получаване на обратна връзка от пазара за структурата на инструментите, насочени към подкрепа на предприятията за устойчив растеж, преодоляване на пазарни предизвикателства, успешно реализиране на нови бизнес идеи, създаване на работни места, подкрепа за технологично предприемачество и улесняване достъпа до рисково финансиране. Подкрепата за предприятията по този финансов инструмент ще достигне над 200 млн. лв. 

Съгласно Споразумението между ФнФ и ГДЕФК по новата програма ПКИП, Фондът на фондовете ще структурира и възложи изпълнението на  финансови продукти за дялово финансиране, насочени към компании от всички етапи на развитие (от идея до зряла фаза). През новия програмен период на пазара ще бъде пуснат и инструмент за рисков дълг, който ще покрие нуждите от финансиране на по-зрели проекти в областта на иновациите и внедряването на вътрешна за предприятията научно-изследователска и развойна дейност. Предоставената с финансовите инструменти подкрепа ще допринесе за постигането на икономически напредък по специфичните цели на Програмата в три основни направления:

  • Развитие и  засилване капацитета за научни изследвания и иновации, и въвеждането на модерни технологии;
  • Насърчаване на цифровизацията, чрез въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 и усвояване на ползите от нея;
  • Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия.

Ръководството на Фонда на фондовете съобщи също, че до момента ФнФ е подкрепил над 2600 проекта с близо 1.3 млрд. лева. 

На срещата присъстваха представители на управляващия орган на ПКИП, Българската асоциация за дялово и рисково финансиране (BVCA), Endeavor, действащите фонд мениджъри, на които Фондът на фондовете е възложил управлението на фондовете за дялово финансиране по настоящия програмен период, както и други представители на предприемаческата екосистема у нас.