Новини

Обновяват Триъгълната кула на Сердика

Екип от специалисти на Регионален исторически музей – София работи по осъществяването на проект „Обновяване и осъвременяване на обект „Триъгълна кула на Сердика“ по “Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” на Национален фонд „Култура“, съобщават от музея.  Дейностите по проекта стартират с издирване и изследване на архивни материали, археологическа и фотодокументация и научни публикации, свързани с откриването, проучването и социализирането на обект „Триъгълна кула на Сердика“.  Разработена е идейна концепция за обновяване на експозиционното пространство на обекта и е изготвен тематико-експозиционен план за обновяване на витрините и пространството около кулата. За целта екипът на проекта направи подбор на артефакти от археологическия фонд на музея, свързани с двете теми на експозицията – Строителството на триъгълната кула в контекста на укрепителната система на Сердика и Отбранителните функции на кулата и крепостта и античното военно дело. Иновативен компонент на проекта е създаването на интерактивна виртуална реалност за VR Headset (очила за VR), свързана с отбранителното съоръжение, крепостната стена и северната порта на античния град. С цел да се улесни по-доброто осмисляне на археологическите останки на кулата от страна на посетителите, се изработва макет на обекта в мащаб 1:50, който ще бъде експониран в изложбената зала и е подходящ за тактилно опознаване от посетители с нарушено зрение.   С оглед популаризирането на културното наследство на София и в частност на РИМ-София, е създадено рекламно видео, което представя експозицията на музея и част от обектите, които са под негово управление – „Триъгълна кула на Сердика“, Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Археологическо ниво на базилика „Св. София“, Археологически останки в околното пространство на ротондата „Свети Георги“, Археологически парк „Западна порта на Сердика“, Североизточна ъглова кула на Сердика, Гробница „Княз Александър І Батенберг“ и Експозиция за национално помирение. За реализиране на дейностите по проекта е закупена и необходимата техника, като VR Headset, телевизионни екрани, лазерен мултимедиен проектор, фоторамки и др. Във фоайето на „Триъгълна кула на Сердика“ са монтирани два теливизионни екрана с популяризаторски функции. На тях се излъчват рекламни видеа и постери за музея за неговите обекти и временните изложби, организирани в музейните зали и пространства.