Новини

Ръководството на НСОРБ проведе работна среща с министъра на финансите Росица Велкова

Ръководството на НСОРБ проведе работна среща с министъра на финансите Росица Велкова. Обсъдени баха вижданията за параметрите на бюджета за текущата година. На срещата присъстваха председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов, заместник-председателите Донка Михайлова, кмет на община Троян и Иво Димов кмет на община Димитровград и Даниела Ушатова, ръководител-екип "Местни политики и финанси". От страна на екипа на министъра участие в работната среща взеха заместник-министър Людмила Петкова, началникът на кабинета на министъра Ваня Стойнева и директорът на дирекция "Финанси на общините" Жени Начева.