Новини

Влагат близо 1 млн. лв. без ДДС в инфраструктурата на район „Кремиковци“

Район „Кремиковци“ обяви обществена поръчка за ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на негова територия. Стойността на дейностите, които ще се изпълняват в рамките на 36 м, е 999 999 лв. без ДДС. Целта е избор на изпълнител, който да изпълни ремонт и рехабилитация на обекти и съоръжения от транспортната инфраструктура, вкл. всички населени места на територията на района, в т.ч. дейности по благоустрояване на междублоковите пространства, ремонт на тротоари, настилки и алеи, стълбища, мостове и др. Възложителя ще възлага изпълнението след осигуряване на финансиране. Оферти се приемат до 24 април.