Наука

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, зам.-ректор по учебна дейност и дигитализацията на ВСУ „Любен Каравелов“: Наша мисия е да популяризираме професията на строителния инженер и на архитекта

Възпитаниците ни са най-добрите посланици на ВСУ „Любен Каравелов“

Доц. Стойнова, статистиката показва, че сте били ръководител на над 160 дипломанти в Строителния факултет (СФ) на ВСУ „Любен Каравелов”. С Ваша помощ много строителни инженери са имали шанс да започнат професионалния си път.

Участието в изработването на дипломната работа заедно със студента е отговорно, различно и много специално изживяване. За близо трите месеца дипломно проектиране ролята на ръководителя е много важна – той е приятел и ментор на завършващия. Поне във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ е така. Защитата на дипломната работа е вълнуваща както за студента, така и за неговия ръководител.

Първите ми дипломанти защитиха работите си успешно преди 11 години. Някои от тях вече са проектанти с пълна проектантска правоспособност, други се утвърдиха като ръководители и специалисти в строителни и надзорни фирми, общински администрации, преподаватели в професионалните гимназии по строителство и архитектура в страната.

Нашата мисия е както да предоставяме качествено обучение, така и да издигаме престижа и да популяризираме професията на строителния инженер и на архитекта. Възпитаниците ни са най-добрите посланици на ВСУ „Любен Каравелов“.

Научните Ви интереси са свързани с едни от най-трудните за изучаване предмети в СФ – строителна статика, строителна механика, съпротивление на материалите, компютърни системи в строителната механика. По какъв начин привличате интереса на Вашите студенти към тях?

Тези дисциплини формират инженерното мислене и са основополагащи за образованието на строителния инженер. За студентите това е нова материя, но моите наблюдения са, че те се справят успешно с усвояването й. Най-важна е мотивацията както на лектора да поднесе материала по лесен и достъпен начин, така и на младите хора да положат усилия, за да го възприемат. Когато преподавателят покаже връзката на теорията, която представя, с практиката и с други изучавани дисциплини, това стимулира интереса на студента дори към по-трудните предмети.

Освен това изискваме те да представят избрани от тях теми, с което придобиват своите презентационни умения и формират инженерния си и технически изказ. Разбираемо студентите проявяват засилен интерес към компютърното моделиране на строителните конструкции и прилагането на компютърни системи в строителната механика.

Обучението за строителен инженер е трудно, но ВСУ „Любен Каравелов“ предлага прекрасна база за живот и за спортуване, а столицата – всякакви забавления. Поощрявате ли този вид занимания?

Младите хора имат необходимост от социален живот и развлечения. Стараем се да им осигурим повече време и възможности за това. Разбира се, те се възползват изцяло и от всичко, което предлага София.

В кампуса на ВСУ има чудесни условия за спортуване. Студентският съвет (СС) е сформирал клуб за развлечения, срещи и купони. Разполагаме и с голяма зала (киносалон), която студентите могат да ползват за организираните от СС балове, партита и събития.

Стараем се всеки студент да получи необходимото внимание и да отговорим на неговите индивидуални потребности. Помагаме им да се справят с трудностите и предизвикателствата при усвояване на професията на строителния инженер и архитект.

След СГСАГ „Христо Ботев“ сте се дипломирали в Университета по архитектура, строителство и геодезия, преминавате през проектантска работа в строителни фирми, печелите конкурс за асистент във ВСУ, по-късно ставате гл. асистент и сега сте доцент, което днес трудно се постига.

Така е, израснала съм професионално в проектантски организации сред чертежи и рапидографи. По време на моето следване беше почти невъзможно да се съчетава редовно обучение с работа. Действително сега някои от студентите се издържат сами не само поради необходимост, но и от желание да бъдат самостоятелни. Това е така не само у нас. Някои от тях, особено от горните курсове, работят по специалността – в проектантски или строителни фирми, други са заети почасово. Има и такива, които се възползват от възможностите за работа от разстояние.

В последните години наблюдаваме засилено търсене на строителни кадри с висше образование както от общинските администрации в страната, така и от строителните фирми и считам, че е необходимо да има стимули за студентите, но затова е необходим финансов ресурс от държавата.

Възможностите за реализация на строителния инженер са големи. Неслучайно много мои колеги са второ или трето поколение строителни инженери или архитекти. Проектантската дейност е отговорна, но чувството да построиш сграда или да видиш своя проект реализиран е много вълнуващо. Разбира се, радвам се и на деца, чиито родители са с професии далеч от строителството, а те избират поприще на строителен инженер или архитект. Това означава, че сме успели да ги заинтригуваме и да запазим престижа на нашата професия.

Кандидатстудентската кампания започна. Забелязва се, че ВСУ е изключително активно в социалните мрежи, в същото време пази и традицията това да става и с лични контакти на срещи с учениците от професионалните гимназии и др.

Ако трябва да бъдем точни, нашата кандидатстудентска кампания е постоянна и не е спирала. За академичната 2023/2024 г. тя започна още през септември 2022 г. Оценяваме като успешна рекламата в социалните мрежи и я продължаваме в момента. Наясно сме с влиянието на интернет в живота както на кандидат-студентите, така и на техните родители и затова залагаме на тях. Паралелно с това още от началото на академичната година продължихме с вече станалите традиционни срещи на преподавателите от двата факултета с ученици от XI и XII клас от средните училища и професионалните гимназии.

Предвид провеждането на предварителен прием във ВСУ „Любен Каравелов“ на 16 и 17 март 2023 г. тези срещи бяха многобройни през последните две седмици на февруари. Направихме представяне на ВСУ и на предлаганите бакалавърски и магистърски програми в почти всички областни градове. При много голям интерес и сериозно присъствие протекоха събитията ни във Варна, Велико Търново, Видин, Горна Оряховица, Сливен, СГСАГ „Христо Ботев“ в София и още няколко средни училища в столицата, както и във Враца, Монтана, Ямбол, Радомир. Предстоят и още срещи през април на преподаватели с бъдещите кандидат-студенти. Тук е мястото да изкажа благодарност за съдействието на директорите на средни училища и професионални гимназии, Регионалните управления на образование, местните центрове за кариерно развитие и консултиране, както и на кметовете на Видин д-р Цветан Ценков и на Костинброд Трайко Младенов.

Ние поддържаме постоянен контакт с представители на местната власт и на строителни фирми. На срещите си с тях установяваме, че те са изправени пред трудности при обезпечаване с кадри с висше строително образование. През ноември 2022 г. участвахме на „Форум висше образование – да успееш в България“ в Перник.

Предстоят изложения на български университети, организирани от общините Плевен и Видин. Надявам се, провокирани от недостига на строителни кадри, и други местни власти да инициират организирането на подобни събития.

Желанието ни е да продължим и разширим сътрудничеството си със средните училища, професионалните гимназии, Регионалните управления на образование, общините и центровете за кариерно ориентиране и консултиране в областните градове.