Новини

Проведе се първа работна среща между ЦПРС и КПЕ

В централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе първа работна среща между Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и Комисията по професионална етика (КПЕ).

На нея присъстваха доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, както и членове на двете комисии.

На срещата бяха дискутирани актуалните въпроси, пред които са изправени комисиите, както и възможностите за ефективно взаимодействие и сътрудничество при решаването на различни казуси.

Повече по темата четете в следващия брой на в. „Строител“.