Новини

В МРРБ се проведе втора работна среща с браншовите организации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведе среща с браншовите организации от сектор „Строителство“. Тя беше втората, на която участниците коментираха темата за възможностите за въвеждане в експлоатация на обекти в отклонение. В нея се включиха Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и др. От страна на МРРБ в срещата участваха и зам.-министрите Поля Занева-Димитрова и Николай Шушков, както и инж. Иван Станчев, изп. директор на „Автомагистрали“ ЕАД.

КСБ беше представена от зам.-председателя на Управителния съвет инж. Живко Недев и председателя на Комисията по професионална етика инж. Благой Козарев.