Новини

Наприваха първа копка по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона - IV етап“ във Видин

С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ символично бе дадено началото на дейностите по четвъртия етап на проекта. В пресконференцията, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин, взеха участие Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата; инж. Денислав Стаменов – старши експерт „Улична и пътна мрежа“ и ръководител на проекта; Златомир Филипов – представител на фирмата изпълнител „ПСТ-Видин“ ЕООД; Боряна Георгиева от отдел „Северозападен район“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други. Денислав Стаменов запозна присъстващите с основните дейности по проекта и очакваните резултати. „Главната цел е да се насърчи балансираното и устойчиво градско развитие чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин“, заяви той. С реализацията на проекта ще се обнови участъкът от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“, по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции. По-късно пред Спортната зала се проведе и официалната церемония „първа копка“. Скорчев коментира пред присъстващите и медиите, че това е дългоочакван ремонт, който ще промени облика на пешеходната зона и в тази част на Видин. Той пожела успех на фирмата изпълнител и увери, че от страна на Общината ще се осъществява стриктен контрол. Златомир Филипов обяви, че ще се направи всичко възможно дейностите да приключат в срок. Той подчерта, че ще бъде осигурено безпрепятственото преминаване на пешеходците до сградите и обектите в зоната на ремонтните работи. Общата стойност на проекта е 1 330 630,38 лева, от които европейско съфинансиране 979 959,97 лева, национално – 172 934,10 лева и собствено – 177 736,31 лева. Срокът за изпълнение е 36 месеца, до 31.12.2023 г. Проектът се осъществява по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2024-2020-Видин“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.