Новини

Община Хасково ще изгради нов дом за стари хора

Община Хасково ще изгради нов дом за стари хора на Кенана. Това е възможно, благодарение на подготвен цялостен проект от екипите на Община Хасково и Дом за стари хора „Кенана“. С него местната власт кандидатства по процедура по Механизма за възстановяване и устойчивост „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора“. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев днес представи проекта, а решението за неговото реализиране ще бъде предложено за гласуване на Общински съвет Хасково на заседание следващата седмица. Новият модерен дом за стари хора ще се намира на същото място в парк Кенана. Сградата ще бъде модерна, комфортна, с удобства за потребителите и достъпност. До изграждането ѝ, възрастните хора ще живеят в съществуващата, а след това ще бъдат настанени в новия дом. На терена на  старата сграда ще бъдат оформени места за отдих, трудотерапия, зелени зони. „Грижата за възрастните хора е приоритет за Община Хасково затова работим изключително сериозно по този проект“, увери кметът Станислав Дечев.  Средствата са изграждането на новия дом за стари хора са от Плана за възстановяване и устойчивост.