Новини

Тракийският университет ще открие център за обучение на студенти в Царево

Днес кметът на община Царево инж. Георги Лапчев и ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков, подписаха договор за сътрудничество, с който се учредява право на ползване на сградата на бившия Българо-германски център за професионално обучение за нуждите на висшето училище и обучаването на студенти и кадри, съобщиха от общината.
Договорът е в резултат на преговори и сериозен труд от страна на кмета и ректора и техните екипи.
Базата ще се използва като Учебен център за обучението на студенти в различни специалности, като амбицията е да се провежда дейност от студенти и преподаватели през цялата година.
Обучение ще се предлага по няколко направления от специалностите на университета, като ще се разкрие и специалност свързана с морето и морската храна и хранителните технологии. Научната дейност и проекти също са приоритет пред новото звено.
Ще се направи и проучване на училищата в региона – какви специалности са желани сред подрастващите и бъдещите студенти.
Тракийският университет обучава студенти от цялата страна в широк спектър специалности и е сред водещите в обучението и научно-изследователската дейност университети. Заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти. В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.