Новини

ЦПРС и КПЕ дискутираха актуални въпроси

В централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе първа работна среща между Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и Комисията по професионална етика (КПЕ). На нея присъстваха доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, както и членове на двете структури. Дискутирани бяха актуалните въпроси, пред които са изправени комисиите, както и възможностите за ефективно взаимодействие и сътрудничество при решаването на различни казуси.

В началото доц. Линков поздрави присъстващите и изрази надежда съвместните заседания на ЦПРС и КПЕ да станат регулярни. Той подчерта, че в първото интервю на инж. Благой Козарев като председател на КПЕ, публикувано в бр. 6 на в. „Строител“, с математическа точност са формулирани проблемите, с които Комисията по професионална етика трябва да се занимава. „Отговорно мога да заявя, че ние имаме орган, който осъзнава какви са предизвикателствата пред строителния бранш и има намерение да помогне за решаването на казусите“, коментира доц. Линков. От думите му стана ясно, че Регистърът ще осигурява всякаква необходима налична информация, която би била полезна на КПЕ при решаването на актуални въпроси.

„Темите и проблемите в сектора са сериозни и много на брой. Радвам се, че даваме началото на съвместно партньорство между ЦПРС и КПЕ“, заяви инж. Благой Козарев. Той посочи, че с новия статут на КПЕ, тя ще може да разглежда случаи, касаещи всички строителни компании, независимо дали те са членове на КСБ или вписани в ЦПРС. „Голяма част от проб­ле­ми­те на край­ния кли­ент се дължат на не­дос­татъч­на­та административна култура и непознаване на процесите в строително-инвестиционния процес от страна на възложителите. В много случаи се работи в сивия сектор – без договор, без проект, няма банкови плащания. Това, което може да направим в тази посока, е да помислим за създаването на вид инструкция за правилата и нормите, които трябва да се спазват при ремонт от страна на дадена компания“, заяви инж. Козарев и допълни, че хората трябва да знаят, че е важно да търсят строители, които са вписани в Регистъра, защото това дава легитимност на дадената фирма.

„Планираме до края на лятото да сме готови с предложение за правила за работа, които да минат на сериозно обсъждане, в което да потърсим мнението и на Областните представителства и целия бранш. Хубаво ще е да направим няколко семинара в страната, които да обяснят на повече хора нашите цели“, сподели инж. Благой Козарев. Той подчерта, че ще разчита много и на огромния професионален капацитет на доц. Линков.

Инж. Благой Козарев добави, че желанието му е финалният документ да бъде приет по време на Общото събрание на КСБ в края на годината. „Ясно е, че пътят ще е труден, но трябва да се постараем да намерим решение на проблемите, защото сме хора от бранша и познаваме отлично всички предизвикателства“, изтъкна председателят на КПЕ.