Новини

Екипът на РИОСВ- Плевен почисти "Скобелев парк"

Служители от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен почистиха днес „Скобелевия парк“ в Плевен. Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването". В инициативата участва заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров. Акциите се провеждат по график, а към групите може да се включи всеки който пожелае. Целта на кампанията за почистване е с личен пример, именно хората, които са отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да привлекат последователи към каузата. Кампанията "Да сложим точка на замърсяването" ръководството на министерството стартира миналия месец, като акциите ще продължат и през следващите месеци, посочи зам. - министър Димитров, като припомни, че МОСВ и регионалните структури отправят апел към гражданите за отговорно поведение към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на определените за това места. 53 чувала с отпадъци, най- вече фасове, различни опаковки, стъклени и текстилни, пластмасови шишета се събраха при почистването в Скобелев парк. Участниците в почистването припомниха, че при установяване на замърсени участъци, следва да бъдат сигнализирани съответната община или РИОСВ за местоположението им, като целта е да бъдат предприети своевременни действия по почистване.