Новини

Йордан Чорбаджийски бе преизбран единодушно за председател на Националната лозаро-винарска камара на общо събрание на организацията

Йордан Чорбаджийски бе преизбран единодушно за председател на Националната лозаро-винарска камара на общо събрание на организацията, съобщават от НЛВК.

Националната лозаро-винарска камара е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на Камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.
Националната лозаро-винарска камара и нейните 6 регионални звена са уникални по своя правен статут неправителствени организации, които са призвани да работят за развитието и конкурентоспособността на лозарството и винарството в страната. Националната лозаро-винарска камара поддържа регистър на гроздо- и винопроизводителите в България. Лозаро-винарските камари издават сертификати за произход на качествено вино и автентичност на гроздова ракия и бренди и формират дегустационни комисии за извършване на задължителен органолептичен анализ. Националната лозаро-винарска камара изготвя стратегия за развитие на лозарството, винарството и осъществява политиката в този сектор.
Йордан Чорбаджийски е изпълнителен директор и член на УС на Black Sea Gold Pomorie, като преди това е заемал и други ръководни позиции в избата. Носител на наградата в категория „Търговия и услуги“ от конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ 2019 г. Той е и председател на УС на Националната лозаро-винарска камара и зам.-председател на Националния съвет по храните. Завършил е финанси и икономика на търговията в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.