Новини

КСБ проведе среща с „Продължаваме промяната“

Ръководството на Камарата на строителите в България проведе днес среща с партия „Продължаваме промяната“, на която бяха обсъдени теми, приоритетни за бранша и неговото развитие. Тя бе в рамките на традиционната поредица от разговори между браншовата организация и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание.

От КСБ присъстваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите инж. Любомир Качамаков, инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов, председателят на съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски и изпълнителният директор арх. Иван Несторов. От „Продължаваме промяната“ участваха съпредседателят на партията Кирил Петков, Андрей Цеков и Настимир Ананиев.

В разговорите беше поставен акцент върху нуждата от адекватна индексация на договорите за строителство с публични възложители. Обсъдена беше необходимостта от осигуряване на ресурс за реализирането на индексацията, за да бъдат успешно завършени започнатите обекти. Както и за да се планират добре бъдещите инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост и по новите европрограми, където са заложени остарели стойности.

От страна на КСБ беше отбелязано, че при работещ строителен отрасъл се увеличават приходите от данъци и осигуровки, което дава възможност на държавата да планира по-добре социалните си политики. Това е и един от преките пътища за излизане от инфлационния цикъл.

Обсъдена беше още нуждата от установяване на политическа стабилност, от предвидимост за бизнеса, добро планиране, продължаване на инфраструктурните връзки Север-Юг, дигитализацията в строителството и др.

Снимка: Ренета Николова