Новини

Обявена е поръчка за ремонт на фонтан в централна градска част и обновяване на околното пространство в гр. Вършец

Обявена е поръчка за ремонт/изграждане на фонтан в централна градска част и обновяване на околното пространство в гр. Вършец. Проектът обхваща реконструкция на съществуващ фонтан в централната част на гр. Вършец, в площадното пространство на кръстовището на ул. „Република“ и бул. „България“. Предвидена е и реконструкция на пешеходната зона около фонтана, като обхвата на бъдещото площадно пространство се простира на площ 2 776 м². Предвижда се подмяна на съществуващите настилки по цялата площ в обхвата на проекта, а също усвояване на част от тупика на изток на бул. „България“ и превръщането му в пешеходна зона. Съществуващите линейни отводнители ще бъдат заменени с нови. Проектираният фонтан е предвиден да се разположи на мястото на стария фонтан като се използват инсталационните канали и техническо помещение. Стойността на дейностите е 630 хил. лв. без ДДС. Оферти се приемат до 19 април. https://app.eop.bg/today/287296