Новини

Обновяват уличното и парковото осветление в населените места в община Велинград

  Обявена е обществена поръчка за поддържане, ремонт и профилактика на улично и парково осветление в населените места в община Велинград. Критерият „Организация за изпълнение на поръчката" (ОП) ще има тежест 50 т., а предложената цена- също 50 т.  Продължителността на изпълнение ще е 60 месеца. Сумата, която ще бъде инвестирана, е 1 080 000 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 24 април. https://app.eop.bg/today/283203