Новини

В Пловдив се проведе кръгла маса на тема: „Проблемите и предизвикателствата в строителния бранш“ с кандидати за народни представители

Петя Лъвчиева

Проблеми и предизвикателствата в строителния бранш обсъдиха на интересна и ползотворна кръгла маса ОП на КСБ – Пловдив, строителни фирми, членове на младежкия клуб към Камарата и кандидатите за народни представители Андрей Цеков, Никола Минчев и Йордан Иванов.  Лошите практики и ситуираните в тях участници в строителния процес бе тема, около която двете страни се обединиха в самото начало, което очерта  и посоката  на разговора, в основата на който залегнаха неправдите в сферата и възможностите  за търсене на решения.  Обсъдени бяха различни законодателни инициативи, които изискват по-голям хоризонт от време за реализиране, но могат значително да улеснят строителите. Брадатите проблеми за повишаване на конкурентоспособността във възлагането на строителните поръчки, обучението на кадри, повишаването на квалификацията на строителите, както и  възстановяването на демографския срив в строителство, също развълнуваха участниците в дискусията.

„Компетентността в нашия бранш е паднала до много ниски нива. Това се дължи както на липсата на честност и конкурентност в строителството, така и на образователната система, която демотивира хората и не произвежда нищо. Ако ние не сме конкурентноспособни, всички мерки, които взимаме в посока разрешаване на проблемите, никога няма да произведат необходимия ефект. Нуждаем се от поощряване на истинската конкуренция“, заяви в началото на срещата Пламен Иванов, като предложи някои революционни идеи за професионалното образование и подчерта, че съвместно трябва да се търсят формули за излизане от  тежката ситуация.

Електронни услуги и намаляване на административната тежест в строителството също бяха част от проблемите, на които участниците обърнаха внимание, като въпросите по темите бяха отправени към кандидатите за депутати. „Сроковете в администрацията трябва да бъдат оптимизирани, защото сега са прекалено дълги. За да се облекчат нещата за строителите трябва да се създадат правила, които да не дават възможност на бюрократичната машина да работи. В администрациите вече са се образували едни капсуловани среди, които затрудняват работата ни, там се създават и предпоставки за корупция на всички етажи.“, коментираха строителите по време на срещата.  В отговор на изказаните от участниците проблеми бе заявено, че административната реформа и електронното правителство трябва да се разглеждат в цялост – не само на местно ниво и не само за определени сектори и бе подчертано, че  с помощта и съветите на бранша държавата ще работи към подобряване на условията за строителите и намаляване на административната тежест.

Високата инфлация в строителните материали и прилагането на Методиката за индексация на строителните договори бяха обсъдени като належащи за решаване  проблеми, пред които е изправен браншът. Строителите обясниха, че от лятото на 2022 г. се борят с много висока инфлация, което се отразява солено и на крайния потребител. Повдигнат бе въпросът  за междуфирмената задлъжнялост, към която много от участниците проявиха интерес. „Много е трудно да се борим с междуфирмената задлъжнялост, трябва да има по-ясни правила за контрол и  по-бързо разрешаване на строителните спорове, когато е нужно“, призоваха те. Строителите бързо намериха общ език с бившия зам.-министър на финансите Андрей Цеков по темите, заради големия му опит в сферата. Той сподели добри практики от Англия и Европейския съюз за справяне с проблемите, като отново подчерта, че промените в строителството трябва да стават съвместно с гилдията, за да няма „закони на парчета“ и страдащи строители.

В края на срещата по-опитните участници в кръглата маса призоваха младите да бъдат по-обществено ангажирани с казусите на строителния бранш. Обсъдена бе възможността за по-голяма приемственост от страна на изпълнителната власт, както и нуждата от  по-качествени законодателни инициативи.