Новини

Община Свиленград откри посетителски център край Мезек

Посетителски център край село Мезек откри кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев. Преди да пререже лентата той изтъкна колко много работа е свършена съвместно от общината, държавата, МИГ „Свиленград – Ареал” и изпълнителите от 2019 година, когато е разработен проектът, досега, за да се превърне една порутена и опасна сграда в модерен център за посрещане на туристи.

Центърът е изграден по проект „Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.286-0003-C01 е подписан на 04.02.2021 г., проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони, процедура BG06RDNP001-19.286 - МИГ "Свиленград Ареал", Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура". Вложените средства от безвъзмездна финансова помощ са 113 031, 96 лева без ДДС.

Работата по проекта представи неговият ръководител Светлана Петева, която благодари на ръководството на общината и на всички, допринесли той да стане реалност въпреки възникналите икономически трудности в страната. Посетителският център е създаден с мисията да надгражда културно-туристическия продукт на региона, разкривайки богатството на дълголетни традиции и вдъхновяващото историческо наследство на Свиленград.

Основната дейност по проекта е извършване на ремонт на съществуващата сграда, намираща се в имота на паметника с национално значение Тракийската куполна гробница в местността „Мал тепе” край село Мезек. Сградата е придобита през 2019 г. чрез договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост на държавен имот. Тя е била под управление на Министерство на културата със специално предназначение - стрелбищен пункт.

Строително-ремонтните дейности включваха изграждане на нов покрив, дограма - врати и прозорци, външна изолация на сградата, нова електрическа инсталация и всички довършителни дейности. На първия етаж са обособени две помещения - малък офис - приемна за туристи и презентационна зала, която ще бъде използвана и за провеждане на конференции, обучителни семинари и други културни събития. На втория етаж посетителите ще могат да наблюдават чрез VR устройства 3D разработка за Свиленград с триизмерни изображения. В интерактивна зала с електронен гид ще се представят късометражни филми на различни теми по културно-исторически събития от миналото на Свиленград.

Водосвет на новия обект отслужиха архиерейският наместник отец Константин и отец Георги.