Новини

С 212 мнл. лв. подкрепят изграждането на индустриални зони

Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев заяви, че бюджетът за петата процедура по Плана за възстановяване възлиза на 212 млн. лв. Предстои кандидатстване по процедурата за развитие на индустриалните зони и паркове. "Говорим за една много добре организирана процедура, която ще отвори възможност за всякакъв вид зони - новообособени, такива с вече оперативна история във всяка една област. Буквално говорим за широк диапазон на подкрепа от 3 млн. лв. до 40 млн. лв. на проект”, каза той по време на форум във връзка с предстоящото кандидатстване по тази процедура от ПВУ. Участваха още областни управители и кметове на общини в България. По „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“) ще могат да кандидатстват всички оператори на индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инфраструктура, в зависимост от нейните елементи. Безвъзмездни средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона – пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.). Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона – улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др. По Програмата операторите ще могат да изграждат и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк. Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.