Новини

Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж: Днес предизвикателствата пред ЕС са много, но нека да гледаме на тях като на възможности

В Деня на Европа се проведе граждански диалог „Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства“

Росица Георгиева

Ренета Николова

„Днес предизвикателствата пред ЕС са много, но нека да гледаме на тях като на възможности. Без образование няма иновации, а без иновации не може да отговорим на големите предизвикателства, пред които сме изправени. Имаме нужда от иновации, за да може решенията на въпроси като „зеления” или цифровия преход да се ползват от всеки един в ежедневието. Но за да стане това, са нужни подготвени хора.“ Това каза еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел по време на провелия се в Деня на Европа граждански диалог на тема: „Образование и иновации – взаимодействия и предизвикателства“. Проявата се състоя в Дома на Европа, като в нея се включиха ректорът на Техническия университет – София, проф. д.н. инж. Иван Кралов, кметът на община Габрово Таня Христова, изп. директор на „Джуниър Ачийвмънт България“ Милена Стойчева, директори и ученици от столични училища, както и студенти от различни университети. Сред гостите бе и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Еврокомисар Габриел подчерта, че за нея ключовата дума е „възможности“, защото и образованието, и иновациите в своето взаимодействие дават възможности за всеки гражданин, регион, икономика, общество, за България като страна и за Европа като континент. „Много важно е да направим така, че университетите и училищата да бъдат част от иновационната система и те в контактите си с иноваторите да създават решения. През 2023 г. стартираме програмите „Еразъм +“ и „Иноватори в училище“. Вярвам, че младите хора така могат да научат повече, да развият своето любопитство, да се запознаят с реалните предизвикателства. Работим и за по-тясно взаимодействие между образованието и бизнеса, като стартираме програмата „Инкубатори в университетите“, съобщи Мария Габриел.

Тя обърна внимание, че

когато се говори за иновации, няма универсално решение, което да може да се прилага навсякъде.

„Поставили сме си голяма цел – в Европа да има 100 иновационни долини, в които образованието и иновациите да са мотор на задаването на решения. Според мен истински предизвикателства са целенасочените инвестиции и диалогът. Възможности дават Националният план за възстановяване и устойчивост, Европейският институт за иновации и технологии, програмите „Еразъм +“ и „Хоризонт Европа“. За да можем да отговорим на тези предизвикателства и да ги превърнем във възможности, имаме нужда от диалог. Искрено вярвам, че решенията трябва да бъдат съвместно създавани и прилагани“, каза още българският еврокомисар.

След това проф. Иван Кралов представи традициите в сферата на обучението на ръководеното от него висше учебно заведение, както и иновативните специалности, които се предлагат в ТУ - София. „Преди три години спечелихме проект за изграждане на Европейски технологичен университет с още 7 партньори. Ние изграждаме учебно заведение на бъдещето, което ще може да се конкурира с най-големите университети в света. В него не само образованието ще е на европейско ниво, но и ще се постигне социална и културна интеграция на възпитаниците ни“, разказа още той.

Кметът на Габрово Таня Христова също коментира връзката между образованието и иновациите. „Предизвикателствата няма как да бъдат адресирани без ключовата роля на иновациите в образованието. Не трябва да се изолираме в своите собствени територии. Обучението не се ограничава само в класната стая“, каза Христова и добави, че трябва да се дават възможности на младите хора да формират ключови компетенции, които да ги подготвят за професиите на утрешния ден. Според нея науката трябва да работи заедно с гражданите и регионите, да се търсят решения, които да се трансформират в конкретни модели на действие. Така общините и регионите ще са по-конкурентни. „Ролята на местните власти е важна, особено когато държавите имат проблеми“, изтъкна Таня Христова.

По време на събитието ученици от 9-а Френска езикова гимназия поставиха въпроса какви дейности трябва да се предприемат, за да се преодолее страхът от новото, и как да се премахнат съществуващите стереотипи. Според Мария Габриел младите хора в сътрудничество с образователната и иновационната общност и с много европейски партньорства могат да подпомогнат преодоляването на трудностите. „Това може да са двигателите на промяната. Страхът се предизвиква от несигурността, че можеш да бъдеш част от процеса на промяна. Младите хора обаче показват, че са двигател на процеса на промяна. Образователната и иновационната общност все още не мислят спонтанно един за друг. Затова различните програми са важни, защото вярвам в силата на личния пример. Това е едно от предизвикателствата – да дадем видимост на добрите примери“, коментира еврокомисар Габриел.


Еврокомисар Мария Габриел специално за в. „Строител“ в Деня на Европа: Образованието и иновациите са ключът за справяне с предизвикателствата

Г-жо Габриел, срещаме се в Деня на Европа. Честит празник! Какви са актуалните предизвикателства, пред които Европейският съюз е изправен сега?

Честит празник! Честит Ден на Европа! За мен е много важно в този ден на думите „мир“, „демокрация“ и „свобода“ да гледаме като на нещо, което да съхраним, да пазим и да изпълваме със съдържание. Затова младите хора трябва да бъдат в центъра на много от отговорите, които търсим. Предизвикателствата пред ЕС са много, но нека да гледаме на тях като на възможности. Предизвикателство е да останем обединени и отново да има мир на континента. И пълна солидарност с Украйна и украинския народ, защото едва ли някой е допускал след толкова много години мир, че на територията на Европа ще има война. Но държавите членки показаха, че могат да бъдат обединени и само така могат да се посрещнат предизвикателствата, които отиват отвъд геополитическата и конфликтната ситуация. А предизвикателствата всички ги видяхме, например в сектор „Енергетика“. Кой можеше да допусне, че Европа от тази силна зависимост от Русия ще впрегне сили, ще предложи иновации, ще инвестира в технологии и заедно, безпрецедентно на европейско ниво, ще реши да направи така, че Европа да стане независима и по отношение на енергетиката. Тук е ролята на новите технологии и на иновациите. Как да отговорим на предизвикателствата, било то геополитически, и зад тях нека не забравяме стои дезинформация, стоят кибер атаки, говорим за хибридни войни, било в икономическата част – увеличението на цените, минем през земеделието, образованието, здравеопазването и стигнем до мобилността и транспорта – на всички тези предизвикателства с иновациите си даваме шанс да намерим решения, които да са европейски, да създават работни места, да подпомагат европейските компании и да са в полза на европейските граждани. И тук на мен много ми се иска да не забравяме, че няма иновации без образование - новите технологии могат да чертаят добри решения и перспективи, но ако няма хора с необходимите умения и знания, които да внедрят технологиите, да направят така, че те да имат граници на използване в името на доброто, то няма как да се справим с предизвикателствата. Затова - образование, иновации, инвестиции в образованието, които са инвестиции в бъдещето. Само с хора с необходимите умения, с критично мислене, с възможности за работа в екип, за вслушване в идеята на другия може да се направи така, че новите решения с новите технологии да отговарят на нуждите на регионите, на бизнеса, на страната, на ЕС и на младите хора. Това е за мен посланието днес - че всички тези предизвикателства с образованието и иновациите може да ги превърнем във възможности. А преди това в основата е да бъдем обединени.

И Вашето пожелание за празника?

Моето пожелание е всеки в обединени усилия с други да направи така, че да бъде двигател за промяната, която той иска да види, и на добрите решения, за които той е допринесъл.