Новини

Нов списък на професиите ще облекчи избора на учениците и бизнеса

Учениците и обучаващите се възрастни ще бъдат облекчени в избора на своето професионално развитие чрез изцяло нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Това е заложено в публикувания в Портала за обществени консултации към МС www.strategy.bg проект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на образованието и науката посочват, че основната цел на промените е да се модернизира и усъвършенства правната регулация в областта на ПОО. Идеята е да се постигне обучение по широкопрофилни професии с възможност за надграждане на придобитата квалификация.

В новия списък ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни специалности. В същото време ще се осигури необходимата на учащите и на бизнеса информация относно нивото на обучение по националните и европейски стандарти. За всяка професия занапред няма да има изписани специалности, а ще бъдат посочени различните до 4 степени на професионална квалификация за съответната професия. На тези степени ще съответстват и нивата по Европейската квалификационна рамка, Националната квалификационна рамка, както и длъжностите, които могат да бъдат заемани според съответната подготовка. Вече ще е възможно провеждане на обучение по теория на професията от разстояние в електронна среда. Подобряват се възможностите за валидиране на професионални знания и умения.

От МОН посочват, че е заложено и намаляване на административната тежест за центровете за професионално обучение (ЦПО). Отпада изискването те да предоставят множество документи на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за да получат лицензия да провеждат обучения. Проверки на данните, които съществуват в различни регистри, ще се правят служебно от НАПОО. Ще има и възможност за ЦПО да отложат с до 5 г. заличаването на професия от издадената им лицензия, ако не са извършвали обучение по нея повече от 5 последователни години. „Това се прави заради динамиката на пазара на труда и невъзможността да се прогнозира в кой момент ще има нужда отново от кадри в дадена област“, поясняват от ведомството и добавят, че браншовите и работодателски организации занапред ще имат нормативно регламентирано участие в оценяването на качеството на ПОО. С промените в закона се регламентира и възможността по заявки от бизнеса хора да се обучават в дейности по „част от професия“.