Новини

Готово е разширението на 192 детска градина в район „Лозенец“

Готово е разширението на 192 детска градина в район „Лозенец“. Построената през 2010 г. сграда е разширена с още едно помещение за 27 деца. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и кметът на райо "Лозенец" Константин Павлов присъстваха на откриването на обекта, който е изграден за 7 месеца от "Калистратов груп" АД.  "В строителната програма през 2023 г. беше заложено изграждането на 3 нови сгради към съществуващи градини в район „Лозенец“. Кметът на района успя да въведе в експлоатация новата градина в „Кръстова вада“, да завърши разширението на детска градина 192 ДГ и завършва процедурите по разширенията на 141 и 193.  До края на другата седмица (9 юни) ще започнем изграждането на нова сграда за 2 групи към 45 детска ясла. Дирекция „Здравеопазване“ на Столична община, която отговаря за строителството на самостоятелните детски ясли, са завършили процедурите за избор на изпълнител на разширенията на 23-а и 46-а ясла, но очакваме одобрение от института за паметници на културата и решаване на спор за собственост", каза кметът Фандъкова. Тя обясни, че Район „Лозенец“ е сред районите с най-голям недостиг на места. "Затова е изключително важно както бързо приключване на процедурите по строителство, така и стартиране на тези Националния план за възстановяване и устойчивост, по който общините кандидатстваме и очакваме.
Общо 21 детски градини на територия на общината са в процес на строителство в момента", каза още тя.