Новини

Създават Териториален клъстерен център за кръгово строителство

Той бе представен в рамките на международна конференция по проект MOBICCON-PRO

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше домакин на международна конференция на тема „Иновативни решения за кръгово строителство“, организирана по проект MOBICCON-PRO (Международен изследователски проект в сферата на кръговата икономика в строителството, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз), в който влизат 10 партньори от 4 държави членки на Европейския съюз. Сред тях са „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Институтът за икономическа политика, УАСГ, Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и други.

Лектори на форума бяха Албена Ангелова, изпълнителен директор, „Главболгарстрой Холдинг“ АД, доц. д-р инж. Румяна Захариева, ръководител катедра „Строителни материали и изолации“ в УАСГ, Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика, Доменико Кампогранде, генерален директор на FIEC, Пламена Ненкова, зам. изпълнителен директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ в „Главболгарстрой Холдинг“ АД и координатор на проект MOBICCON-PRO, д-р Стефания Бутера, sтарши специалист по третиране на отпадъци от строителство и разрушаване и кръгова икономика в Датския технологичен институт и Бьорн Копманс, експерт „Регионално развитие и европейски проекти“, ИДЕА Kонсулт, Брюксел. Сред гостите бяха инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“, и проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ.

„Темата за прехода към кръгова икономика е глобално предизвикателство поради нарастващото потребление в световен мащаб. Има голям недостиг на основни ресурси. Както е посочено в плана за действие за кръгова икономика, разработен от Европейската комисия, светът ще потребява три пъти повече ресурси, а годишното генериране на отпадъци се очаква да се увеличи с 80%“, заяви в началото на форума Албена Ангелова. Тя допълни, че Европейският съюз търси начини да се трансформират различни индустрии, за да се намали генерирането на отпадъци и да се насърчи рециклирането им и повторната употреба. „Сред многото икономически сектори, които се очаква да допринесат за това, е именно строителният. Той има значително въздействие върху редица икономически сектори и съставлява около 10,5% от глобалната добавена стойност на ЕС“, посочи тя.

Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика, на свой ред коментира, че целта на форума е да накара повече хора да погледнат към бъдещето. „Искаме да представим една интересна и динамична тема, която предстои да се развива в следващите години“, каза той. По думите му през предстоящите години всяка една компания, работеща в сектор „Строителство“, ще трябва да взима предвид кръговата икономика, за да може не само да бъде конкурентна, но и да устои на пазарния натиск. „За нас като изследователска организация е чест да сме част от този иновативен проект“, допълни той.

По време на конференцията бяха дискутирани актуалните тенденции в кръговото строителство на европейско равнище и бяха представени добри практики от Белгия и Дания. Присъстващите имаха възможността да научат и за иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които предстои да бъдат разработени в рамките на MOBICCON-PRO.

В рамките на събитието бе анонсирано и създаването на Териториален клъстерен център за кръгово строителство в Югоизточна Европа. Той ще има за цел да предостави платформа за обмяна на опит в област­та на кръговото строителство между академичните и изследователските среди, публични институции, индустрията, фирми от строителния сектор, браншови асоциации и неправителствени организации.

Териториалният клъстерен център ще предложи както виртуална, така и физически достъпна платформа за сътрудничество и консултации по широк кръг от теми, свързани с обработката на строителни отпадъци и повторната употреба на рециклирани продукти и материали, актуалното законодателство и гражданското участие.