Новини

Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за съдебната власт

Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Министерския съвет. Измененията уреждат правомощието на съответната колегия на ВСС за приемане на Кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи. Парламентът трябва да одобри и проект на решение, с което Министерският съвет се задължава да изготви доклад във връзка с решение на Народното събрание от 12 януари, според което правителството трябва да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част "енергетика".В дневния ред е предвиден блиц парламентарен контрол, както и редовен парламентарен контрол.