Новини

НСИ: Данните показват намаление от 2,3% на строителната продукция през април 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г

През април 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.0% под равнището от предходния месец, съобщават от НСИ . Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват намаление от 2.3% на строителната продукция през април 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година.

Месечни изменения

През април 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като намалението при гражданското/инженерното строителство е с 1.3%, а при сградното строителство - с 0.8%

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо

предходния месец1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             (Проценти)

  2022 2023
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Строителство - общо -0.7 2.1 -1.5 -0.5 0.2 -0.1 0.6 0.3 -1.6 0.5 -0.3 0.4 -1.0
Сградно строителство -1.0 2.0 -1.1 -0.4 0.1 -0.3 0.6 -0.1 -0.4 0.7 -0.1 0.4 -0.8
Гражданско/инженерно строителство  -0.4 2.3 -2.1 -0.7 0.4 0.1 0.7 0.8 -3.3 0.2 -0.6 0.3 -1.3

Индекси на строителната продукция

(Сезонно изгладени, 2015 = 100)

  2022 2023
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Строителство - общо 89.9 91.8 90.4 89.9 90.2 90.0 90.6 90.9 89.4 89.8 89.5 89.8 88.9
Сградно строителство 96.7 98.6 97.6 97.2 97.3 97.1 97.6 97.5 97.2 97.8 97.7 98.1 97.3
Гражданско/инженерно строителство  82.3 84.1 82.4 81.8 82.2 82.2 82.8 83.4 80.6 80.8 80.3 80.5 79.5

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2023 г. се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, така и при сградното строителство, съответно 4.7 и 0.5%.

Изменение на индексите на строителната продукция спрямо

съответния месец на предходната година1

  (Проценти)

  2020 2021 2022 2023
IV IV IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Строителство - общо -15.3 15.4 -2.3 6.4 -0.1 -0.9 -0.1 -1.4 1.8 1.4 -3.9 -0.3 -3.1 0.5 -2.3
Сградно строителство -17.5 11.9 -1.3 8.0 1.5 0.6 1.5 -1.6 1.7 0.2 -2.4 2.4 -2.1 2.6 -0.5
Гражданско/инженерно строителство  -11.9 20.2 -3.5 4.4 -2.2 -2.8 -2.0 -1.1 1.8 2.8 -5.9 -4.0 -4.5 -2.3 -4.7

Индекси на строителната продукция

(Календарно изгладени, 2015 = 100)

  2020 2021 2022 2023
IV IV IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Строителство - общо 77.8 89.7 87.7 87.6 96.2 94.9 93.0 87.0 95.9 93.9 79.7 87.3 84.4 94.4 85.6
Сградно строителство 85.7 95.8 94.6 94.6 103.5 102.0 98.8 93.0 102.1 98.8 87.6 98.0 93.8 105.0 94.2
Гражданско/инженерно строителство  68.9 82.8 79.9 79.8 88.1 87.1 86.5 80.3 89.1 88.6 70.9 75.4 74.0 82.7 76.1