Регионално развитие

Сливен бе домакин на Регионална геодезическа среща

Звезда Кошничарова,ОП на КСБ – Сливен

В края на май в Сливен се проведе Регионална геодезическа среща, организирана от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) със съдействието на областна колегия на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Геодезическия факултет (ГФ) на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). В събитието участваха д-р инж. Иван Калчев, председател на УС на СГЗБ, инж. Анастас Кънев, председател на Областната колегия на КИГ в града, инж. Иван Петров от Службата по геодезия, картография и кадастър, Николай Ковачев, ГИС експерт от „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ЕООД, проф. д-р инж. Павел Павлов от ГФ на УАСГ, членове на геодезическата колегия от региона на Сливен и Ямбол, представители на фирми в сферата. От страна на Областното представителство на КСБ в Сливен присъства Звезда Кошничарова.

Началото на събитието даде д-р инж. Иван Калчев, който поздрави участниците за възобновяването на дългогодишната традиция на СГЗБ за провеждане на регионални геодезически срещи.

В първата част на програмата бе включена среща с ученици и преподаватели от Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ (СПГСГ), която уважи и директорът на учебното заведение инж. Красимир Георгиев. На нея бяха обсъдени състоянието на обучението по специалността „Геодезия“, както и формите за сътрудничество между училището и професионалните геодезически организации. Инж. Анастас Кънев и д-р инж. Иван Калчев направиха приветствия, след което председателят на УС на СГЗБ представи накратко дейността на Съюза и отбеляза, че организацията има 100-годишен юбилей. Проф. д-р инж. Павел Павлов запозна присъстващите с предлаганите специалности в Геодезическия факултет на УАСГ и обърна специално внимание на качеството на получаваното образование в университета и перспективите за реализация у нас и чужбина за завършилите „Геодезия“. Последва демонстрация на ГИС технологии, представена бе и система от монографии по инженерна геодезия, издание на СГЗБ. Накрая ръководството на СГЗБ връчи юбилеен медал на инж. Красимир Георгиев и почетни значки на преподавателите по геодезия, емитирани по случай 100 г. СГЗБ.

По време втора част на регионалната геодезическа среща в галерия „Нова“ към Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ бяха връчени юбилейни медали и грамоти на активисти на Съюза от региона – инж. Ивайло Георгиев и инж. Дженко Дженков, както и почетни значки на съпричастни към дейността на СГЗБ – инж. Христо Христов и инж. Анастас Кънев.

В рамките на събитието бяха представени научно-технически новости от различни производители на геодезически инструменти, софтуер и технологии.