Регионално развитие

Близо 7 млрд. лв. за общините са заложени в проекта за държавен бюджет

НСОРБ проведе Заключителната конференция за мандат 2019-2023 г.

„Близо 7 млрд. лв. общ бюджет за общините предвижда проектът за държавен бюджет за 2023 г., който се подготвя в момента. Увеличението е с почти 25% в сравнение с м.г. Със 130 млн. лв. ще бъде повишена целевата субсидия за капиталови разходи. Предвиден е ръст от 25 млн. лв. на изравнителната субсидия за общините с по-малки данъчни приходи“. Това е съобщил министър-председателят акад. Николай Денков по време на Заключителната конференция за общински мандат 2019-2023 г., която се проведе в кк „Пампорово“ на 19 и 20 юни, информират от правителствения пресцентър. Сред официалните гости на форума, организиран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), са били президентът Румен Радев и бившият служебен премиер Гълъб Донев.

Конференцията е открил председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов. „Кметовете от мандат 2019-2023 г. оставяме едно добро „наследство“ - стабилност на общините, диалогичност в работата на общинските съвети и солиден опит в управлението на кризи. Отминаващият мандат е безпрецедентен по своята сложност и ние успяхме да останем последната брънка държавност, която да гарантира в значителни периоди от време всички права на гражданите“, е заявил той.

От НСOРБ съобщиха, че инж. Даниел Панов е благодарил от името на УС на Сдружението на представителите на местната власт за свършеното през изтичащия мандат и е призовал колегите си да работят със същия ентусиазъм и отговорност. „Единственият начин, по който добрите предначертания могат да се превърнат в реалност, е да работим заедно. Единственият механизъм да използваме възможностите на всеки, без да накърним правата на никого, е диалогът“, е изтъкнал председателят на УС на Сдружението.

След него думата е взела кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова. Тя е припомнила, че само три месеца след началото на мандата местните власти е трябвало да работят в условията на пандемия, но са успели да реагират най-бързо и да превърнат указанията за действия в адекватни решения, като са останали най-близо до гражданите. „Ние, кметовете, имаме свой поглед към тези изпитания – в тях търсим новите възможности. И ако трябва да откроя главното, то е, че кризата фокусира погледа на властта към хората“, е подчертала тя. „Все по-голяма част от дейностите на общините са пряко обвързани с активното участие на гражданите“, казала е тя и е добавила, че

функциите на общините отдавна надхвърлят тясно административните процеси и работата на терен,

а взаимодействието с гражданите е един от най-важните механизми за успех.

Фандъкова е обърнала внимание, че здравната криза е изправила общините пред финансови трудности, като част от тях все още не могат да бъдат преодолени. „Пандемията ни показа, че когато има воля, държавата може да функционира като единен механизъм, в който централните институции и местната власт са във взаимодействие. Това е важен урок както за нас, така и за бъдещите управления на страната“, е завършила своето изказване Йорданка Фандъкова.

„През последните 15 г. евросредствата бяха най-голямата възможност за изграждане на инфраструктура

за базови потребности – за водоснабдяване, за канализация, за нормално пътуване до училище, до здравна служба или до работното място“, е бил категоричен кметът на Добрич Йордан Йорданов. Според него липсата на самостоятелност затруднява общините да изпълняват огромния обем от задължения и отговорности, които системно възникват. „Когато говорим за финансова независимост на общините, искаме да имаме пълноценна възможност да се грижим за реалните нужди на хората“, е заявил той.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова е изтъкнала, че от старта на оперативните програми през 2014 г.

българските общини са вложили повече от 18 млрд. лв. в над 7000 проекта за създаването на нов облик на населените места.

Тя е посочила, че на местните власти им предстои да приложат нова формула за регионално развитие с европейски средства, която изисква дълбока трансформация на централизирания начин на мислене в държавните институции и партньорски подход към местните власти.

След това приветствие към участниците в Заключителната конференция за общински мандат 2019-2023 г. е отправил президентът Румен Радев. „За мен е привилегия да се обърна към Вас – кметовете, представителите на местната власт в края на един от най-предизвикателните мандати в нашата история, за да изразя своята признателност като държавен глава към всички Вас. За това, че именно Вие преведохте хората през тези кризи“, е подчертал Румен Радев. Президентът е очертал основните проблеми, които все още стоят пред държавата: неблагоприятните демографски тенденции, растящите регионални дисбаланси, трудностите в пограничните и планински райони, ниското заплащане на заетите в общинските администрации на фона на увеличаващите се задължения, липсата на кадри. „Голямата, а на места и пълна зависимост на местната власт от централната е едно от най-сериозните препятствия пред местната власт“, e отбелязал държавният глава.

Румен Радев е поздравил ръководството на НСОРБ за усилията му да бъдат създавани единни стандарти за добро управление на българските общини и е посъветвал кметовете да бъдат по-настоятелни пред изпълнителната власт за по-активно съдействие при създаването и развитието на индустриални зони. „Местната власт е много бърза, гъвкава, успешно привлича инвеститори и отключва икономическия растеж“, е подчертал той.

В първия ден на конференцията се е включил бившият премиер Гълъб Донев, на когото кметовете са благодарили за добрия диалог и пълноценната работа в условията на политически турбуленции в страната.

Във втория ден на форума кметът на Габрово Таня Христова е представила амбициозните решения на общината за „зелена” и дигитална трансформация. Според нея за прилагането на устойчиви политики е важно успешното съчетание на собствен, национален и европейски ресурс и използване пълноценно на потенциала на партньори и членството в международни организации.

„Общинската администрация е активна във въвеждането на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ и участва в редица проекти, старае се да ангажира все повече хора, децата и младите. За кратък период са обновени всички образователни институции, сега се внедряват системи за сграден мениджмънт. Препоръчвам проектът, който реализирахме за уличното осветление, да бъде използван като модел, защото позволи 60% икономия“, е казала Таня Христова. Тя е информирала, че община Габрово е подала 84 проектни предложения по първия етап на процедурата за енергийно обновяване на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Зам.-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Кърджали д-р инж. Хасан Азис е коментирал, че местните и регионални власти са най-засегнати от демографските промени, и е изтъкнал, че данните са катастрофални. Той е заявил, че

децентрализацията е сред инструментите за справяне с демографската криза.

„В забавянето на тези негативни процеси местните власти са няколко крачки преди държавата. Факт е, че ние сме активни по отношение на подобряването на жизнената среда, което е ключов фактор за стабилизиране на демографските процеси“, е казал д-р инж. Хасан Азис. Според него липсва държавна политика за осигуряване на инвестиции в инфраструктура, стимулираща инвестиции по места. „Ще направя препратка към доклад на ЕК за въздействието на демографските промени, те посочват, че тези проблеми често могат да се адресират най-добре на местно ниво. Същият доклад констатира и тясната връзка между демографските промени и цифровия и „зелен” преход“, е посочил кметът на Кърджали. На финала на изказването си д-р инж. Хасан Азис е предложил следващият Управителен съвет на НСОРБ да включва в дневния ред на всяко свое заседание темите за финансовата децентрализация и решаване на демографската криза.

Голям интерес във втория ден е предизвикало изказването на министър-председателя акад. Николай Денков, който е поздравил кметовете за успешно приключващия мандат. Той е подчертал, че

продължава реализацията на инвестиционните проекти, договорени с МРРБ през миналата година.

Премиерът е уверил представителите на местната власт, че в държавния бюджет ще бъде осигурено финансиране за втория етап от изпълнението на общинските инфраструктурни обекти. Средствата ще се предоставят на база фактически извършени разходи от общините. Акад. Денков е бил категоричен, че при разходването на публични средства винаги трябва да има ясно разписана методика и критерии.

„Кабинетът прави всичко необходимо, за да компенсира забавянето, натрупано заради отказа на служебното правителство да внесе проектобюджет за 2023 г. в края на миналата година. Сега дефицитът ще бъде сведен до 3%, ще бъдат заложени социални мерки, увеличение на капиталови разходи, като същевременно се минимизират рисковете и проблемите, свързани с намалената събираемост през първата половина на 2023 г.“, е пояснил акад. Денков.

Премиерът е изразил надежда, че кметовете ще работят съвместно с централната власт. Той е обещал правителството да търси консенсус с местните власти и да осигури приемственост, „защото само по този начин решенията на проблемите ще бъдат устойчиви“.

В рамките на двудневната конференция се е провело и Изложението „Общинско експо 2023“. На близо 650 кв. м изложбена площ участниците и гостите са се запознали със съвременни технологични решения и техника от ново поколение, ориентирани в подкрепа на специфични общински дейности и услуги.