Наука

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров, зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество на УАСГ: УАСГ води активна международна дейност

Всяка година десетки чужди студенти провеждат учебна практика в университета и посещават български строителни обекти

Проф. Тодоров, преподавател сте във Факултета по транспортно строителство (ФТС), катедра „Железници”, на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Разкажете за кандидатстудентската кампания, колко младежи се очаква да приемете?

За съжаление част от постановленията на Министерския съвет (МС) за кандидатстудентската кампания не са излезли и предвид смяната на правителството се бавят. В момента се знае, че таксите остават същите, както и в предходните години. Семестриалната такса за студентите от УАСГ е 700 лв. годишно, или 350 лв. на семестър. При нас не е променяна от доста време за разлика от други висши училища, където е увеличена. Не е излязло постановлението на МС за одобрение на заявените бройки за УАСГ и в частност за Факултета по транспортно строителство. Заявени са 45 бр. редовно обучение и 15 бр. задочно обучение за ФТС.

Балът за кандидат-студентите остава същият. За инженерните специалности се образува като сума от:

  • Най-голямото число от следните възможни: оценката от кандидатстудентския изпит по математика, умножена с коефициент 3; оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по математика по утвърдени програми за XI и XII клас, умножена с коефициент 3; оценката от ДЗИ по български език и литература по утвърдени програми за XI и XII клас, умножена с коефициент 2,5.
  • Оценката по математика от задължителната подготовка от дипломата за средно образование.
  • Оценката по физика (физика и астрономия) от задължителната подготовка от удостоверението за завършен първи гимназиален етап или дипломата за средно образование – по-високата оценка от двете.

Максималният бал е 30,00 точки.

Кандидатстудентският изпит по математика не е задължителен за притежаващите диплома за завършено средно образование след 2008 г. – те участват с най-високата оценка от посочените ДЗИ. За завършилите средно образование преди 2008 г. е задължителен.

До „епохата” COVID-19 имаше предварителни изпити по математика, но сега вече няма.

Разкажете ни за международната дейност на УАСГ.

Като зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество отговарям за това направление на УАСГ. Имаме 117 двустранни споразумения с университети по програма „Еразъм +” от 28 държави. Договорите по „Еразъм +” с партниращи държави за кредитна мобилност са 23. Сключените действащи споразумения с други страни са 28.

В момента кандидатстваме за „Партньорства за високи постижения – Европейски университети - ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV“ в консорциум от европейски университети с водещ партньор Bauhaus-Universität Weimar. В консорциума участват Технологичният институт Blekinge, Карлскрона, Швеция, Политехническият институт на Кастело Бранко, Португалия, Икономическият университет в Катовице, Полша, Университетът на Бергамо, Италия, Université de Picardie Jules Verne, Амиен, Франция, и Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Вижда се, че само УАСГ и университетът в Катовице сме от Източна Европа. Всички останали са от водещи европейски страни и са с голям научен и обществен авторитет. По проекта сме подкрепени от Националното сдружение на общините в Република България, Камарата на архитектите в България, Съюза на урбанистите в България и Асоциацията за развитие на София.

Преди седмица изнесох лекция пред студенти от Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. Тя е в отговор на подобна лекция пред наши студенти на преподаватели от Германия.

Последните 5 г. развихме чудесно сътрудничество с Hochschule für Technik Stuttgart. Всяка година десетки чужди студенти провеждат учебна практика в УАСГ и посещават български строителни обекти. Изобщо, ако погледнете сайта на УАСГ, ще видите активна международна дейност: провеждане на открити лекции от водещи университети и международни компании, организиране на семинари, конференции с международно участие, летни училища, сериозен обмен на чуждестранни студенти по различни програми и т.н. Приятно е, че в коридорите и залите на УАСГ се чуват непринудени разговори на чужди езици.

Научните Ви интереси са свързани с развитието на жп транспорта. Преди няколко месеца стартира изпълнението на първия двутръбен жп тунел над вилна зона Побит камък по линията София - Пловдив.

Аз съм доктор по „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения“ и професор по същата специалност. Целият ми творчески път е свързан с железниците и релсовите пътища.

Относно двутръбния жп тунел над Побит камък, то той не е първият. Първият започнат, но не и завършен, е тунел „Лозарево“ по жп линията Карнобат – Синдел.

Чудесно е, че се строят, модернизират и реконструират железопътни участъци. Проблемът е, че това става много бавно.

В преподавателската Ви дейност широко застъпвате подготовката и създаването на учебни помагала за Вашите студенти, а участието Ви в научната периодика просто е смайващо.

Имам издадени 5 книги и 112 научни статии и доклади. Като експерт по железен път, ръководител на проект и ръководител на проектантски колектив съм участвал в: „Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив - Свиленград, част от трансевропейски коридори IV и IХ за 160(200) km/h“ – фаза 1 Крумово – Първомай и фаза 2 Първомай – Свиленград; проект по АМ „Струма“ лот 4, подобект „Изместване на жп линия Генерал Тодоров - Кулата за 160(200) km/h“; техническа помощ и изготвяне на фаза 1 идеен проект и фаза 2 технически проект „Развитие на железопътен възел София“; изготвяне на технически проект за модернизация на железопътни участъци „гара Волуяк – гара Биримирци“, „гара София – гара Илиянци“ и „гара Казичене през гара Мусачево – гара Столник“ и т.н.

В момента съм ръководител на проектантски колектив за „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман – фаза 1, лот 1 – Волуяк - Петърч“. Публикациите идват от само себе си при толкова богат материал. Човек трябва да има какво да каже, да може да го каже и да има време за написването им. По време на ковид кризата издадох монография и учебник, а следващата 2022 г. – 8 публикации в съавторство с докторанти и колеги от катедрата, които трябва да се развиват.

Освен че сте носител на златната значка „Проф. Асен Златаров“ от Федерацията на научно-техническите съюзи, имате и две студентски признания от уникалното шоу ХАОС на УАСГ.

Не са две, дванадесет са, но наименованията им са малко закачливи, шаржови и затова в официалната ми страница съм обявил само две – за любим преподавател в моята област.

Златната значка е отпреди повече от 10 г. за първото официално посещение и среща на студенти с тогавашния министър на транспорта в УАСГ, което организирах като декан на Факултета по транспортно строителство.