Наука

Доц. д-р арх. Борислава Манчева, ръководител катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“, Архитектурен факултет на ВСУ „Любен Каравелов“: Наши възпитаници се реализират успешно дори и зад граница

За кандидат-студентите организираме безплатни консултации

Доц. Манчева, всички висши училища са в кандидатстудентска кампания за новия прием на студенти. Какъв е интересът към ВСУ „Любен Каравелов”?

Ще говоря основно за специалността „Архитектура”, която е търсена и предпочитана. На сайта на ВСУ е качена информация, която дава възможност за подаването на документи по електронен път, и са обявени специалностите след завършено средно и висше образование в двата факултета за придобиване на бакалавърски и магистърски степени.

Конкурсните изпити по рисуване и математика се провеждат на две сесии – първата е през март, а втората през юли. Важно е, че за кандидат-студентите за специалностите „Архитектура“, степен „магистър“, и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“, степен „бакалавър“, правим безплатни консултации по рисуване. Това дава възможност за добро представяне.

За кампанията по традиция провеждаме срещи на преподаватели от двата факултета на ВСУ с ученици от XI и XII клас от средните училища и професионалните гимназии. Аз направих презентация на ВСУ в две училища в Монтана - Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” и Природо-математическата гимназия „Св. Климент Охридски“.

ВСУ „Любен Каравелов” има сключени договори за сътрудничество с някои общини и областни администрации в страната, като Видин, Костинброд и др. С колегата проф. д-р арх. Д. Власарев посетихме Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд, където представихме пред учениците възможностите за обучение във ВСУ.

За търсенето на специалисти в общинската администрация говори фактът, че няколко от служителките на община Видин в момента се обучават в специалност „Урбанизъм“ в нашия университет.

17 години професионалният Ви път е свързан с ВСУ. Любопитно е на колко млади хора Вашият факултет е дал път в живота? Къде днес можем да срещнем архитекти, учили или специализирали във ВСУ?

Архитектурният факултет е открит през 2006 г. В който се провежда обучение по специалностите „Архитектура”, степен „магистър” и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър”. Въведено е обучение на степен „магистър” след „бакалавър” с четири специализации: „Опазване на архитектурното наследство“, „Урбанизъм“, „Дизайн“ и „Защита на населението“.

Първите випускници на специалност „Архитектура” през 2010 г. са 16, а общият брой на студентите, дипломирали се досега, е 559. Бакалавърската програма „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” до момента са завършили 120 студенти, като една част от тях продължават образованието си в магистърските програми на двата факултета. Тази специалност позволява дипломиране по магистърска програма „Архитектура”, а някои от тях завършват и специалностите „Строителни конструкции“, „Управление на инвестиционните проекти“ и други магистърски програми от Строителния факултет. По специалност „Опазване на архитектурното наследство“ са се дипломирали общо 9 човека, „Урбанизъм“ – 6, „Дизайн“ – 5, и „Защита на населението“ – 30.

Една част от тези хора работят в проектантски бюра, когато натрупат опит, създават и собствени фирми, в които пак практикуват наши студенти. Други, завършили архитектура, постъпват в общинската или държавната администрация. Може да срещнем наши възпитаници и в професионалните гимназии в страната.

Завършилите специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” работят като технически ръководители, една част от тях и специализирали във ВСУ „Любен Каравелов” се реализират извън границите на страната.

Няколко години сте били гл. архитект на община Медковец в област Монтана. Повече от предизвикателство е пред един млад архитект да подписва безброй документи, от които зависи съдбата на местните хора. Оттогава ли е професионалният Ви интерес към проектиране на промишлени и аграрни сгради?

Моят интерес към проектиране на промишлени и аграрни сгради е още от 1994 г., когато се обучавах в катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към Архитектурния факултет на ВИАС – София, сега УАСГ. През 2005 г. придобих научно-образователна степен „доктор“ по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“. От 1998 до 2008 г. работих и като хоноруван асистент към катедра „Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ – София.

В практиката си като архитект съм изготвяла проекти за редица производствени комплекси: преустройство на цех за пакетиране и съхранение на билки - гара Лакатник, изграждане на станция за пълнене на бутилки с газ пропан-бутан във Враца, цех за метални изделия в Костинброд и др.

Имате към 50 научни публикации. Какво е тяхното направление, най-общо казано?

Както споменахте, работя в областта на промишлените и аграрните комплекси. В публикациите си разглеждам възможните проектни решения на конни бази и обслужващите звена към тях, инвестиционното проектиране на винарските изби, възможностите за използване на соларни панели в оранжерийното производство, архитектурно-конструктивните решения на аграрните комплекси и др.

В областта на производствените сгради съм разгледала тяхната архитектурно-функционална и конструктивна специфика. Видовете промишлени производства са изследвани след проучване на технологичните им изисквания и прилагане на подходяща конструкция.

Обучението във ВСУ „Любен Каравелов” е привлекателно и заради невероятните условия на кампуса. Дали новите студенти си дават сметка за предимствата на Вашата база пред тази в английските кампуси например?

ВСУ „Любен Каравелов” е наследник на Висшето народно военно строително училище „Ген. Благой Иванов” и като материална база предлага изключително добри условия за живот и обучение на студентите. Учебните сгради и общежитията са заобиколени от много растителност, големи дървета, междублокови градинки и места за отдих на открито. Кампусът разполага с голям паркинг, достатъчен за всички пребиваващи. Общежитията са в непосредствена близост до учебните зали и Ректората. Спортният комплекс се състои от футболно игрище със стандартен размер и естествена трева, закрито футболно игрище тип „балон“ и тенис кортове. На разположение на студентите са студентският стол, кафене, библиотека и киносалон. Обучаващите се могат да използват кариерния център, осъществяващ контакти с работодатели в област­та на архитектурата и строителството.

В заключение смятам, че в края на придобиване на своето висше образование във ВСУ „Любен Каравелов” дипломантите имат привилегията да притежават необходимата сигурност и увереност по отношение на усвоените от тях знания и умения, явяващи се гарант и предпоставка за успешната професионална реализация и кариерно израстване в бъдеще. Дори и след своето дипломиране възпитаниците на Архитектурния факултет запазват трайни приятелски взаимоотношения и усещането си, че продължават да бъдат част от голямото семейство на Висшето строително училище.