Новини

Девет държави се интересуват от опита на България при преструктурирането на инициативата JEREMIE

Представители на Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Сърбия, Хърватия, Латвия и Унгария се интересуваха от българския опит при преструктурирането на инициативата JEREMIE и преговорите с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Това стана ясно по време на годишната конференция на оперативните програми „Конкурентоспособност“ в отделните държави, която се провежда на 27 и 28 октомври в Будапеща, Унгария. Във форума участват заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов и съветникът по европейски програми в МИЕТ Жулиета Хубенова.

Традиционната вече годишна среща е организирана от Унгарския център за икономическо развитие и Европейската комисия и се провежда под патронажа на Полското председателство на ЕС. В откриването на форума участваха заместник генералният директор на Генерална дирекция „Регионално развитие“ в ЕК Нормундс Попенс, министъра на националното развитие на Унгария Тамаш Фелеги, заместник министъра на регионалното развитие на Полша Ивона Вендел и заместник министър Ангелов.

Усвояването на средствата по оперативните програми през настоящия програмен период и плановете за бъдещия бяха в основата на дискусиите по време на конференцията. България предлага най-широк спектър от инструменти за финансиране на малки и средни предприятия в рамките на инициативата JEREMIE, със съществен превес на рисковото финансиране. Страната ни въведе в практиката новите правила най-бързо след одобряването на стратегията за тях от страна на ЕИФ. В рамките на JEREMIE у нас са структурирани четири типа фондове за рисков капитал, плюс гаранционен фонд, които покриват нуждата от финансиране на малки и средни предприятия през целия цикъл на тяхното развитие. Този опит е ценен и за останалите държави, които по време на срещата се интересуваха живо от направените промени у нас и възможностите, които те отварят пред бизнеса.

„Чрез използването на револвиращи инструменти постигаме едновременно два важни ефекта – покриваме нуждите на бизнеса от това финансиране, от което той има нужда в момента, и осигуряваме многократно по-голям ресурс за компаниите от средствата по оперативната програма“, каза Евгени Ангелов. По неговите думи този ефект е възможен благодарение на револвирането на средствата и привличането на частни капитали в рисковите фондове.

Разпределението на средствата през следващия програмен период също бе в центъра на дискусиите по време на конференцията. Дебатите се водиха около това какъв процент от Брутния вътрешен продукт на всяка държава да бъде европейското финансиране и дали този процент да е еднакъв за всички. Българската позиция, защитена от заместник министър Ангелов, е по-бедните икономики, каквато е и България, да получат по-висок процент спрямо своят БВП. „Това е необходима предпоставка, за да се преодолее неравенството в развитието на отделните региони на ЕС, каквато е и една от основните цели на оперативните програми“, подчерта зам. министър Ангелов.