Новини

Столичният общински съвет прие Подробния устройствен план на "Овча купел" 1

 Столичният общински съвет прие Подробния устройствен план на Овча купел 1 – 4-та, 5-та и 6-та част, като това е първият план за преструктуриране на жилищен комплекс в София.  За приемането на плана бяха проведени 4 обществени обсъждания и стотици срещи с главния архитект на София арх. Здравков, длъжностни лица от направление „Архитекрура и градоустройство“, проектанти, заинтересовани лица и общности. Благодаря на всички за усилията и конструктивния подход.
Сред големите достойнства на плана са:  Изваждането на 56 частни имота от междублоковите пространства и преместването им в периферни зони, където бъдещо строителство няма да създава напрежение;  Включването, по мое предложение на общински имот от 14 дка, който е изцяло извън комплекса, където са изнесени част от гореспоменатите имоти и освобождаването на допълнителни пространства за спорт и озеленяване;  В резултат на преместването и редукцията на частните имоти общината придобива напълно безвъзмездно повече от 7 декара, които ще бъдат предназначени за паркоместа, озеленяване и обществени услуги; Осигуряването на зелена връзка от междублоковите пространства и комплекса с парк Кукуряк;  В плана са предвидени терени за ново училище, 3 детски градини, културен дом, спортна зала, футболно игрище с официални размери, 2 етажни паркинга и допълнителни паркоместа. След обществените обсъждания и в съответствие с обществените нагласи от обхвата на плана са извадени два имота – паркинга пред 408 блок и пространството между 525 блок и бул. Линкълн. И за двата частни имота е предвидено изместване, като пред 408 блок ще се предвиди обществен паркинг, а пред 525 блок – зелена площ. Това ще стане с отделна процедура, която вероятно ще премине през съдебен контрол, защото в проведените разговори, частните собственици не приеха предложеното изместване.