Новини

Отменя се решение за промени в Закона за устройство на територията

Правителството отмени Решение на Министерския съвет от 01.06.2023 г., с което е одобрен проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Със същото решение се оттегля предложението за неговото разглеждане в Народното събрание.

Законопроектът предвижда да се регламентира статутът „търпимост“ на строежи или на части от тях, които съгласно ЗУТ са елементи на техническата инфраструктура и които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени без необходимите строителни книжа.

Решението на Министерския съвет цели да осигури възможност на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което встъпи в длъжност след сформирането на редовно правителство, да направи анализ на проекта и евентуално да внесе промени в него.