Новини

Още дружества от "Холдинг пътища" искат несъстоятелност

Още три дружества от  структурата на “Железопътна инфраструктура – Холдингово дружество” АД търсят защита от кредитори. Те са  собственост на бизнесмена Васил Божков. В съобщение, изпратено до инвестиционната общност се съобщава, че “Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне” АД – София, “Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД – Свищов и “Национален изследователски институт по транспорта” ЕООД – София са поискали от съда да ги обяви в несъстоятелност.

Те имат общо дълг от 33 млн. евро към холдинга и към Обединена българска банка. Освен това имат задължения към Националната агенция по приходите и за местни данъци и такси, задължения към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и към множество доставчици.

Единият от кредиторите - ОББ, опитва да събере част от дълговете чрез съдебен изпълнител. Както стана ясно от съобщението за публичната продан, още от месец септември банката е блокирала сметките на четири дружества от железопътния холдинг.

През октомври 2010 г. "Мостстрой", която е част от "Холдинг Пътища" поиска обявяване във несъстоятелност.