Новини

Нова наредба за пощенската сигурност

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа Наредба за изискванията за пощенската сигурност. Предстои обнародване на документа в Държавен вестник.

Наредбата въвежда изисквания всички 96 пощенски оператори да изградят структура по сигурността и да проверяват с технически средства пощенските пратки. Досега тези норми се отнасяха само за „Български пощи” ЕАД и 5-те оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга.

Целта е да бъде защитен пощенският трафик и да бъде предотвратено поставянето в колети и писма на опасни и вредни предмети и вещества.

Отпада задължението на пощенските оператори за охрана на парични средства и ценни пратки, което ще се поеме от лицензирани частни охранители по реда и условията на Закона за частната охранителна дейност.

Наредбата синхронизира българската нормативна уредба с новото тълкуване на Европейския съюз и Всемирния пощенски съюз за сигурността, като основен елемент от качеството на пощенската услуга.